Nieuwe klacht- en geschillenwet Wkkgz

Per 1 januari 2016 treedt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking. De wet beoogt het patiëntvertrouwen op goede zorg te waarborgen en de wet zal de klachtenbehandeling in de zorg en de afwikkeling van medische schadeclaims verbeteren.

Het waarborgen van goede zorg aan de patiënt wordt in de Wkkgz uitgewerkt door zorgaanbieders te verplichten de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen. Ook ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet door de zorgaanbieder worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Met de Wkkgz wordt verder gezocht naar een informele oplossing van klachten. Onder ander door het verplicht stellen van een klachtenfunctionaris en een vereenvoudigde afhandeling van medische schadeclaims door een externe geschilleninstantie. Naast het doen van een uitspraak is de geschilleninstantie ook bevoegd om een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot maximaal € 25.000,-. De zorgaanbieder is verplicht zich aan te sluiten bij een dergelijke externe geschilleninstantie. Verschillende initiatieven voor het regionaal opzetten van een geschilleninstantie zijn daarvoor inmiddels in gang gezet.

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de Wkkgz. Naast de reguliere zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht.

De zorgaanbieders hebben tot 1 januari 2017 de tijd om hun klacht- en geschillenregelingen in lijn te brengen met de Wkkgz en overeenkomsten te sluiten met voor hen werkzame zorgverleners. Wij zijn u graag van dienst om uw klacht- en geschillenregeling te toetsen en zo nodig Wkkgz-proof te maken. 

Thema's: Zorg en welzijn, Medisch tuchtrecht, Medische maatschappen en medisch specialistische bedrijven, Regelgeving ziekenhuizen, Ouderenzorg en Jeugdzorg
Auteur: mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok