Medische maatschappen en medisch specialistische bedrijven

De vrijgevestigde medisch specialisten zijn over het algemeen verenigd in een vakgroep/maatschap en maken daarnaast vanaf 1 januari 2015, sinds de invoering van de geïntegreerde tarieven, deel uit van een medisch specialistisch bedrijf. Deze nieuwe samenwerkingsverbanden staan voor verschillende uitdagingen.

De gespecialiseerde advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten kunnen de specialisten, de medisch specialistische bedrijven en de instellingen adviseren en bijstaan. Bijvoorbeeld met het opstellen van overeenkomsten en de advisering over de uitleg van bestaande overeenkomsten. Zij kunnen u ook bijstaan in een procedure bij bijvoorbeeld het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

Advocaten medische maatschappen en medisch specialistische bedrijven

Sector

Advocaten medische maatschappen en medisch specialistische bedrijven

Cynthia Grondsma

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok