Privacy en cookies

Privacy en cookies

Rotshuizen Geense Advocaten vindt uw privacy belangrijk. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alsmede overige (inter)nationale toepasselijke wet- en regelgeving. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken en beschermen.

Rotshuizen Geense Advocaten behoudt zich het recht voor om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Bekijk daarom regelmatig dit gedeelte van onze website.

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke is Rotshuizen Geense Advocaten. De contactgegevens van Rotshuizen Geense Advocaten staan hiernaast vermeld.

Doeleinden verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens

Rotshuizen Geense Advocaten verwerkt persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van haar) dienstverlening en wanneer dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

U kunt uw persoonsgegevens via de website opgeven wanneer u informatie of diensten bij ons aanvraagt, u aanmeldt voor een congres, workshop of ander evenement of wanneer u solliciteert voor een baan of stage bij ons kantoor. Wanneer u ons een e-mail stuurt, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend om te reageren op de inhoud van uw e-mail.

Schrijft u zich in voor het ontvangen van een nieuwsbrief of deelname aan een congres, workshop of ander evenement, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u de nieuwsbrief toe te sturen, dan wel u te registreren als deelnemer aan het betreffende evenement. Onze website biedt u ook de mogelijkheid om online te solliciteren, in welk verband uw persoonsgegevens eveneens door ons worden verwerkt.

Ook biedt onze website de mogelijkheid om in een faillissement als crediteur een vordering in te dienen. De door u ingevulde persoonsgegevens zullen dan worden opgenomen in de faillissementsadministratie van het desbetreffende faillissement.

In alle gevallen zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u deze hebt opgegeven.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar uitdrukkelijk om heeft verzocht of uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Als wij op basis van uw toestemming gegevens verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Rechtsgronden voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van één of meerdere van de volgende rechtsgronden:

 • uw toestemming;
 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • noodzakelijk om vitale belangen te beschermen;
 • noodzakelijk voor vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de persoonsgegevens op grond van wet- of regelgeving verplicht is

Uw rechten

U heeft het recht Rotshuizen Geense Advocaten te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of op basis van noodzaak voor vervulling van een taak van algemeen belang, heeft u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken.

Voor een dergelijk verzoek kunt u contact opnemen met ons kantoor, via de hiernaast vermelde contactgegevens. Na ontvangst van het verzoek zal beoordeeld worden op basis van de geldende wet- en regelgeving of en in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij dit eveneens te melden aan ons via bovenstaande contactgegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Rotshuizen Geense Advocaten realiseert zich dat uw persoonsgegevens waardevol zijn. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij hanteren wij algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Personen die namens Rotshuizen Geense Advocaten toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Cookies

Rotshuizen Geense Advocaten maakt op deze website gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw gebruiksgemak te vergroten. Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan onze website op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies).

Wanneer u een taalkeuze maakt (Nederlandstalig, Engelstalig of Friestalig) plaatsen wij een cookie om onze website in de door u gekozen taal te tonen. Deze cookie wordt een jaar bewaard op uw computer of mobiele apparatuur om te voorkomen dat u uw taalkeuze steeds weer opnieuw moet invoeren wanneer u onze website weer bezoekt. Wij plaatsen ook functionele cookies, onder meer in het kader van de beveiliging van de website en de bezoeker. Dit zijn zogenaamde sessie cookies. Door deze cookies kunnen wij zien welke onderdelen van onze website uw met uw bezoek hebt bekeken. Hierdoor kunnen wij onze dienst zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers van onze website. Deze sessie cookies zijn tijdelijk van aard en worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit na het bezoek aan onze website.

Wij maken eveneens gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc. om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Daarmee kan het gebruik van onze website worden geanalyseerd, onder meer om na te gaan hoeveel personen onze website bezoeken en in welke pagina's van onze website die bezoekers zijn geïnteresseerd. Wij maken gebruik van deze Google Analytics om onze website en dienstverlening te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Deze cookies hebben (op dit moment) een bewaartermijn die varieert tussen de duur van uw sessie en twee jaar.

De informatie die Google Analytics verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van gegevens door Google en/of andere derden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Op www.google.com/analytics/learn/privacy.html?rd=2 kunt u meer lezen over Google Analytics.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van niet functionele cookies, dus voor Google Analytics en ook ten behoeve van uw taalvoorkeur. Indien u geen toestemming geeft kunt u onze website nog steeds bezoeken. Wij plaatsen in dat geval nog wel functionele cookies en wanneer u alsnog een taalkeuze maakt of artikelen/pagina's wilt delen, worden ook de daarbij behorende cookies geplaatst. Aan de hand van een cookie registreren wij  of u al dan niet toestemming heeft gegeven voor niet functionele cookies. Deze cookie wordt een jaar bewaard. Daarbij wordt ook uw IP adres door ons bewaard, alsmede de datum en het tijdstip van uw toestemming.

U kunt cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Indien u toestemming heeft geweigerd voor het plaatsen van de niet functionele cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zal bij uw volgende bezoek aan onze website opnieuw uw toestemming worden gevraagd. De meeste webbrowsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, dan wel dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies over de cookie instellingen van uw browser en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Links

De website van Rotshuizen Geense Advocaten bevat links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke gegevensverwerking door deze andere partijen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy- en cookiebeleid kunt u contact opnemen via bovenstaande gegevens.

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal

Actueel

 • Digitale error komt voor risico van de advocaat
  Lees meer
 • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
  Lees meer
 • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
  Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok