mr. Eric van der Goot

Eric van der Goot

Advocaat bij Rotshuizen Geense Advocaten

Expertise

Eric is werkzaam in de overheids-, zorg- en vastgoedsector. Hij adviseert met name gemeenten en zorginstellingen en zo nodig staat hij hen in rechte bij. Met Erics gecombineerde bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke achtergrond is hij in staat om een zaak vanuit beide zijden te belichten. Dat is onder meer van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij overheidsaansprakelijkheid, zoals op grond van een onrechtmatige overheidsdaad, planschade of nadeelcompensatie. Ook in het gezondheidsrecht komt deze brede blik van pas, bijvoorbeeld bij de advisering over de privacy in de zorg. Bij die advisering geldt zowel de (privaatrechtelijke) verantwoordelijkheid richting de patiënt uit hoofde van de behandelrelatie, alsook de (publiekrechtelijke) verantwoordelijkheid richting de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de privacy. Eric is daarnaast expert op het gebied van de Wet Bibob en hij begeleidt veelvuldig klanten die zaken hebben waarbij die wet wordt toegepast.

Een dag per week is Eric gedetacheerd bij een grote zorginstelling in Friesland. Hij adviseert de directie, vooral inzake het gezondheids- en vastgoedrecht. Hierdoor weet hij als geen ander voor welke uitdagingen de zorgsector zich gesteld ziet. In alle zaken kijkt hij ook naar de ontwikkelingen in de sector van zijn cliënten. Eric  redeneert dus niet enkel vanuit juridisch perspectief, maar hij kijkt ook naar andere factoren die voor zijn cliënten van belang zijn. Dit combineert Eric met zijn wetenschappelijke interesse, zodat hij zijn cliënten optimaal van dienst kan zijn.

Opleidingen

 • Togamaster en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (hoofdrichting privaatrecht)
 • Beëdigd als advocaat in 2012
 • Grotius specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht 

Nevenfuncties/Lidmaatschappen

 • Lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland 

 • Lid van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de Gemeente Hattem, de Gemeente Heerde en de Gemeente Oldebroek
 • Lid van de Commissie van Toezicht op de arrestantenzorg voor de regionale eenheid Noord-Nederland
 • Lid van de VAR (Vereniging voor bestuursrecht)
 • Lid van de VEBIBA (Vereniging voor Bibob advocaten)

Actueel

 • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
  Lees meer
 • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
  Lees meer
 • Digitale error komt voor risico van de advocaat
  Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok