Mr. Eric van der Goot

Advocaat bij Rotshuizen Geense Advocaten

Eric van der Goot

Expertise

Eric is werkzaam in de overheids-, zorg- en vastgoedsector. Hij adviseert met name gemeenten en zorginstellingen en zo nodig staat hij hen in rechte bij. Met Erics gecombineerde bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke achtergrond is hij in staat om een zaak vanuit beide zijden te belichten. Dat is onder meer van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij overheidsaansprakelijkheid, zoals op grond van een onrechtmatige overheidsdaad, planschade of nadeelcompensatie. Ook in het gezondheidsrecht komt deze brede blik van pas, bijvoorbeeld bij de advisering over de privacy in de zorg. Bij die advisering geldt zowel de (privaatrechtelijke) verantwoordelijkheid richting de patiënt uit hoofde van de behandelrelatie, alsook de (publiekrechtelijke) verantwoordelijkheid richting de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van de privacy.

Een dag per week is Eric gedetacheerd bij een grote zorginstelling in Friesland. Hij adviseert de directie, vooral inzake het gezondheids- en vastgoedrecht. Hierdoor weet hij als geen ander voor welke uitdagingen de zorgsector zich gesteld ziet. In alle zaken kijkt hij ook naar de ontwikkelingen in de sector van zijn cliënten. Eric  redeneert dus niet enkel vanuit juridisch perspectief, maar hij kijkt ook naar andere factoren die voor zijn cliënten van belang zijn. Dit combineert Eric met zijn wetenschappelijke interesse, zodat hij zijn cliënten optimaal van dienst kan zijn.

Opleidingen

  • Togamaster en Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (hoofdrichting privaatrecht)
  • Beëdigd als advocaat in 2012
  • Grotius specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht 

Nevenfuncties/Lidmaatschappen

  • Lid van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de Gemeente Hattem, de Gemeente Heerde en de Gemeente Oldebroek

  • Lid van de Commissie van Toezicht op de arrestantenzorg voor de regionale eenheid Noord-Nederland
  • Lid van de VAR (Vereniging voor bestuursrecht)

Advocaten

Wim Bulthuis

Bouw en vastgoed
Aanbestedingen
Ondernemen
Internationaal

Ivo van der Meer

Overheid en onderwijs
Ambtenaren
Cultuur en natuur

Cynthia Grondsma

Zorg en welzijn
Faillissementen
Ondernemen
Internationaal

Rudolf Knegtering

Bouw en vastgoed
Faillissementen
Ondernemen
Cultuur en natuur

Dirk-Jan Westra

Bouw en vastgoed
Aanbestedingen
Commerciële (ver)huur

Eric van der Goot

Overheid en onderwijs
Zorg en welzijn
Wlz
Wmo

José Kemper

Zorg en welzijn
Contracten en schade
Ondernemen
Faillissementen

Willemijn Kuper

Ondernemen
Faillissementen
Arbeid
Contracten en schade

Tristan Westra

Contracten en schade
Ondernemen
Commerciële (ver)huur
Bestuursrecht
Wmo

Tine Liefke Wiersma

Familie
Contracten en schade
Erfrecht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok