Wet Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (de Wet Bibob) is een wet die misbruik van vergunningen en subsidies beoogt te voorkomen. Inmiddels is de Wet Bibob van toepassing op meerdere handelingen met de overheid, zoals het aangaan van vastgoedtransacties of in geval van aanbestedingen.

Als de Wet Bibob van toepassing is, kunnen bestuursorganen een eigen onderzoek doen, waarbij een burger (en/of ondernemer) veel gegevens aan moet leveren. Afhankelijk van de uitkomst van dit eigen onderzoek kan advies worden gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob. Dit kan ingrijpend zijn en er moet vertrouwelijk worden omgegaan met de verkregen gegevens.

Stel dat er een vergunning wordt aangevraagd. Indien er een ernstig gevaar bestaat dat met die vergunning een uit strafbare (of beboetbare) feiten verkregen voordeel kan worden benut (de a-grond) of dat met die vergunning strafbare feiten kunnen worden gepleegd (de b-grond), dan kan de vergunning worden geweigerd. De gevolgen van handelingen en verdenkingen uit het verleden kunnen dus groot zijn. Dit geldt niet alleen voor betrokkenen, maar ook wanneer zij in een zogenaamd zakelijk samenwerkingsverband staan tot personen die een bepaald verleden hebben.

De Wet Bibob is een instrument dat grote gevolgen kan hebben voor alle betrokkenen. Dit vereist een goede juridische begeleiding, door experts met kennis van zaken. Een weigering van een vergunning of het niet gunnen van een overheidsopdracht kan schade tot gevolg hebben, die soms groot is. Rotshuizen Geense Advocaten is een van de kantoren in Nederland die met name overheden begeleidt bij zaken waarbij de Wet Bibob wordt toegepast.

Advocaten Wet Bibob

Sector

Advocaten Wet Bibob

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok