De kosten

U mag niet worden verrast. Daarom wordt in het eerste contact inzicht gegeven in de kosten waarmee u in uw zaak rekening moet houden. Uitgangspunt daarbij is dat wij hoogwaardige diensten verlenen voor een passende prijs.

Uurtarieven

Wij kennen verschillende wijzen van declareren. Een daarvan is die op basis van het aantal bestede uren door middel van een uurtarief. Bij de vaststelling van een uurtarief wordt rekening gehouden met de ervaring van de behandelende advocaat en de complexiteit van de zaak. De uurtarieven variëren van € 150,- tot € 275,- exclusief BTW, verschotten en trendmatige verhogingen.

Alternatieve prijsafspraak

Indien u dat wenst kunnen er ook andere afspraken worden gemaakt. Zo lenen bepaalde werkzaamheden zich er voor om met vaste prijzen te werken. Dat geeft u vooraf meer zekerheid over de te verwachte kosten. Dat kan voor een bepaalde zaak of voor meerdere terugkerende vergelijkbare zaken. Dus een afspraak voor meerdere zaken. De mate van zekerheid die u wenst en de aard van de zaak bepalen uiteindelijk de precieze afspraken die gemaakt worden.  

Rechtsbijstandabonnement

Heeft uw bedrijf of instelling structureel behoefte aan juridische ondersteuning, dan kunt u bij ons een rechtsbijstandsabonnement afsluiten. Een rechtsbijstandsabonnement houdt in dat u voor een vast bedrag per jaar een onbeperkt aantal keren een beroep op ons kan doen voor advies. Wij willen de laagdrempeligheid bevorderen. De gedachte is daarbij dat u tijdig uw vraag aan ons kunt stellen zodat verdere escalatie of narigheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het abonnement heeft een preventieve werking.

Kantoorkosten

Kantoorkosten: die kennen wij niet.

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen Arbeid Familie Strafrecht Internationaal

Actueel

  • Inloopspreekuur familierecht
    Lees meer
  • Tip voor gemeenten: voorkom invorderingsproblemen van dwangsommen
    Lees meer
  • Ondernemers die na 1 januari gaan trouwen: opgelet!
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten

Adriaan Geense

Faillissementen
Zorg en welzijn
Ondernemen
Arbeid

Wim Bulthuis

Bouw en vastgoed
Aanbestedingen
Ondernemen
Internationaal
Cultuur en natuur

Ivo van der Meer

Overheid en onderwijs
Ambtenaren
Cultuur en natuur

Cynthia Grondsma

Zorg en welzijn
Faillissementen
Arbeid
Internationaal

Rudolf Knegtering

Faillissementen
Bouw en vastgoed
Ondernemen
Cultuur en natuur
Appartementsrecht

Wim Veldjesgraaf

Arbeid
Ambtenaren
Erfrecht

Minke Hoelen

Familie

Dirk-Jan Westra

Bouw en vastgoed
Zorg en welzijn
Aanbestedingen
Arbeid
Appartementsrecht

Eric van der Goot

Overheid en onderwijs
Zorg en welzijn
Commerciële (ver)huur
Wlz
Wmo

Hilde Terpstra

Contracten en schade
Faillissementen
Ondernemen
Strafrecht

Marlijn Groenewegen

Overheid en onderwijs
Bestuursrecht
Faillissementen
Contracten en schade
Strafrecht

Willemijn Kuper

Contracten en schade
Arbeid
Ondernemen
Faillissementen

Tristan Westra

Contracten en schade
Ondernemen
Bestuursrecht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok