Beledigen van je baas in een groepsapp reden voor ontslag op staande voet?

Net voor de kerst van 2023 krijgt een werknemer te horen dat hij op staande voet is ontslagen. De werknemer heeft de avond daarvoor beledigingen over de werkgever in de groepsapp van het personeel geplaatst. De werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet en start een procedure. Op 30 mei 2024 oordeelt de kantonrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in de zaak. Wat speelde er allemaal in deze zaak en wat is de uitkomst van de procedure?

Achtergrond van de zaak
De betreffende werknemer is al ruim 28 jaar in dienst bij het bedrijf dat wereldwijd machines, kranen en ander materieel voor de on- en offshore constructiewerkzaamheden verhuurt. Bij het bedrijf zijn naast werkgever, nog vier mensen werkzaam.

In mei 2023 maakt de werkgever aan de werknemers kenbaar dat hij het bedrijf niet langer wenst voort te zetten. In november 2023 zijn de werknemers geïnformeerd dat de bedrijfsactiviteiten uiterlijk staken op 31 maart 2024.

Beledigingen in de groepsapp
Op 8 december 2023 stelt de werknemer in de groepsapp van het personeel voor om een laatste keer kerst met elkaar te vieren. De werkgever reageert niet op het whatsapp-bericht van werknemer waarna de werknemer op 21 december 2023 tussen 23:07 uur en 23:54 uur de volgende berichten in de groepsapp plaatst:

“Maar fijn dat je gereageerd heb [naam 1] [naam 2] [naam 3] en ik maken er nog ietsvanbedankt dat je erbij ( bent ) was”

“Hetlaaste wat je voor je personeel doet !”

“En weet je wat jij mij aandoet jij zet mij met 60 jaar op straat klootzak begrijp je dat ????”

“30 jaar voor je gewerkt en ik ben eenklootzak dank je”

“Niet reageren op een uitnodiging”

“Heel jammer”

“Slaap goed allemaal fuck it”

“Sorry ik bedoel na bijna 30 jaar maar toch doe het het”

“Weet je ik wilde nog wat met ons onder een ander nog wat doen maar het interesseert je geen reetwaarom [naam 1] ?”

“Nou [naam 3] [naam 2] ik vind het leuk dat wij morgen nog een fijne middag hebben ongelofelijk met die mensen”

“Zeg toch wat lul”.

 

De dag na het versturen van bovenstaande berichten, krijgt de werknemer te horen dat hij op staande voet is ontslagen vanwege de aantijgingen en de scheldwoorden die zijn gebruikt in de groepsapp. De werkgever geeft aan dat dit grensoverschrijdend gedrag is en dat mogelijke volgende excessen de werksfeer binnen het bedrijf immense schade kunnen toebrengen.

Procedure
De werknemer kan zich niet vinden in het ontslag op staande voet en start een procedure bij de kantonrechter. De werknemer stelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven, aangezien geen sprake is van een dringende reden.

De kantonrechter oordeelt dat de geuite beledigingen jegens de werkgever in de groepsapp volstrekt ongepast zijn. De kantonrechter vindt het argument van de werknemer dat hij die avond emotioneel was, doordat hij na een jarenlang dienstverband zijn baan (en huisvesting) zou gaan verliezen, welke emoties door alcohol nog eens waren versterkt, geen rechtvaardiging voor zijn gedrag. Volgens de kantonrechter had werknemer bovendien ook moeten beseffen dat hij zijn emoties beter niet met een slok op via WhatsApp kon ventileren.

Ondanks het voorgaande oordeelt de kantonrechter dat het ontslag op staande voet  in dit geval een te zware sanctie is. De werknemer is ruim 28 jaar in dienst bij de werkgever en is niet eerder bij een dergelijk incident betrokken geweest waarvoor hij een officiële waarschuwing heeft ontvangen.

Daarnaast oordeelt de kantonrechter dat het versturen van de berichten een eenmalige actie is en de berichten alleen gelezen konden worden door de vijf medewerkers van het bedrijf. Van een gerechtvaardigde angst voor mogelijke volgende excessen, is de kantonrechter niet gebleken. Daar komt bij dat een toekomstig onzekere gebeurtenis geen grond voor een ontslag op staande voet kan opleveren.

Tot slot weegt de kantonrechter mee dat het dienstverband van werknemer al op korte termijn zou eindigen wegens het staken van de bedrijfsactiviteiten. Het ontslag op staande voet heeft bovendien ook tot gevolg dat de werknemer geen aanspraak maakt op een WW-uitkering.

Doordat de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet een te zware sanctie is, ook gelet op de verstrekkende gevolgen voor een WW-uitkering, is het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven. De werknemer maakt vervolgens aanspraak op gefixeerde schadevergoeding en een transitievergoeding. Er wordt geen billijke vergoeding toegekend, omdat werknemer wel een verwijt valt te maken voor zijn handelen.

Tot slot
In deze zaak heeft de kantonrechter geoordeeld dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. Ik kan mij goed vinden in het oordeel van de kantonrechter. Deze zaak laat ook goed zien dat een ontslag op staande voet een ultimum remedium is en vanwege de verstrekkende gevolgen alleen bij uitzondering mag worden gegeven.

Deze uitspraak betekent echter niet dat beledigingen over een werkgever in een groepsapp nooit tot een ontslag op staande voet kunnen leiden.

Mocht u een vragen hebben op het terrein van het arbeidsrecht? Neem dan contact op met Tine Liefke Wiersma.  

Thema: Arbeid
Auteur: mr. Tine Liefke Wiersma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Beledigen van je baas in een groepsapp reden voor ontslag op staande voet?
    Lees meer
  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok