Mr. Tine Liefke Wiersma

Advocaat bij Rotshuizen Geense Advocaten

Tine Liefke Wiersma

Expertise

Tine Liefke houdt zich naast de algemene civiele rechtspraktijk vooral bezig met het personen- en familierecht. Het terrein van het personen- en familierecht is breed. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan echtscheidingen, alimentatieregelingen of gezag en omgang. Ook naamswijzigingen, boedelverdelingen, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen vallen eronder.

Als advocaat personen- en familierecht is het van belang om een zaak niet enkel vanuit een juridische perspectief te benaderen. Er is veelal sprake van ingrijpende gebeurtenissen waarbij de nodige emoties komen kijken. Tine Liefke weet hoe ze hier op een professionele en vertrouwelijke manier mee moet omgaan. Zij houdt ook rekening met de gevolgen van de eventueel te nemen beslissingen. Haar doelstelling is om er in goed onderling overleg met de andere partij uit te komen, zodat de onderlinge verhoudingen niet (verder) onder druk komen te staan. Uiteraard verliest Tine Liefke daarbij niet het belang van haar cliënt uit het oog.  

Tine Liefke is hiervoor werkzaam geweest bij de Rechtbank Noord-Nederland en het Functioneel Parket (onderdeel van het Openbaar Ministerie). Bij de rechtbank was zij eveneens werkzaam op het gebied van het personen- en familierecht. De affiniteit en interesse voor dit rechtsgebied is daar dan ook ontstaan.  Door haar eerdere werkervaring en het daarnaast succesvol afronden van de Togamaster, heeft Tine Liefke relevante kennis en vaardigheden opgedaan die zij in haar dagelijkse praktijk gebruikt. Tine Liefke is assertief en staat klaar voor haar cliënt.

Opleidingen

  • Togamaster Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie privaatrecht
  • Beëdigd als advocaat in 2019

 

 

Advocaten

Wim Bulthuis

Bouw en vastgoed
Aanbestedingen
Ondernemen
Internationaal

Ivo van der Meer

Overheid en onderwijs
Ambtenaren
Cultuur en natuur

Cynthia Grondsma

Zorg en welzijn
Faillissementen
Ondernemen
Internationaal

Rudolf Knegtering

Bouw en vastgoed
Faillissementen
Ondernemen
Cultuur en natuur

Dirk-Jan Westra

Bouw en vastgoed
Aanbestedingen
Commerciële (ver)huur

Eric van der Goot

Overheid en onderwijs
Zorg en welzijn
Wlz
Wmo

José Kemper

Zorg en welzijn
Contracten en schade
Ondernemen
Faillissementen

Willemijn Kuper

Ondernemen
Faillissementen
Arbeid
Contracten en schade

Tristan Westra

Contracten en schade
Ondernemen
Commerciële (ver)huur
Bestuursrecht
Wmo

Tine Liefke Wiersma

Familie
Contracten en schade
Erfrecht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok