Mr. Dirk-Jan Westra

Advocaat bij Rotshuizen Geense Advocaten

Dirk-Jan Westra

Expertise

Dirk-Jan besteedt een groot deel van zijn tijd aan de bouw. Een dag in de week is hij gedetacheerd bij een groot bouwbedrijf in Noord-Nederland. Hij is dan sparringpartner van directie en het management. Dit niet alleen voor het oplossen van geschillen, maar bovendien adviseert Dirk-Jan pro-actief ter voorkoming van juridische risico’s en het ondersteunen van de directie bij  het maken van strategische keuzes.

Dirk-Jan is ook bekend met de complexe regelgeving van de zorg. In de zorg komt hij ook met regelmaat vraagstukken op het gebied van aanbesteding tegen. Zijn kennis en ervaring op dit gebied komen hem dan goed van pas.

Dirk-Jan is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht past hij niet alleen toe voor zijn opdrachtgevers in bouw, vastgoed, zorg en welzijn, maar ook voor andere cliënten. Of Dirk-Jan nu de werkgever of de werknemer bijstaat, het gaat hem altijd om het beste resultaat.

Opleidingen

  • Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (hoofdrichting privaatrecht)
  • Beëdigd als advocaat in 2006

Nevenfuncties

  • Bestuurslid De Friese Bouwkring
  • Secretaris Stichting Bouwcultuurfonds Friesland
  • Lid Raad van Advies Stichting Bouwcultuurfonds Friesland
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht

Advocaten

Wim Bulthuis

Bouw en vastgoed
Aanbestedingen
Ondernemen
Internationaal

Ivo van der Meer

Overheid en onderwijs
Ambtenaren
Cultuur en natuur

Cynthia Grondsma

Zorg en welzijn
Faillissementen
Ondernemen
Internationaal

Rudolf Knegtering

Bouw en vastgoed
Faillissementen
Ondernemen
Cultuur en natuur

Dirk-Jan Westra

Bouw en vastgoed
Aanbestedingen
Commerciële (ver)huur

Eric van der Goot

Overheid en onderwijs
Zorg en welzijn
Wlz
Wmo

José Kemper

Zorg en welzijn
Contracten en schade
Ondernemen
Faillissementen

Willemijn Kuper

Ondernemen
Faillissementen
Arbeid
Contracten en schade

Tristan Westra

Contracten en schade
Ondernemen
Commerciële (ver)huur
Bestuursrecht
Wmo

Tine Liefke Wiersma

Familie
Contracten en schade
Erfrecht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok