Mr. Dirk-Jan Westra

Advocaat bij Rotshuizen Geense Advocaten

Dirk-Jan Westra

Expertise

Dirk-Jan besteedt een groot deel van zijn tijd aan de bouw. Een dag in de week is hij gedetacheerd bij een groot bouwbedrijf in Noord-Nederland. Hij is dan sparringpartner van directie en het management. Dit niet alleen voor het oplossen van geschillen, maar bovendien adviseert Dirk-Jan pro-actief ter voorkoming van juridische risico’s en het ondersteunen van de directie bij  het maken van strategische keuzes.

Dirk-Jan is ook bekend met de complexe regelgeving van de zorg. In de zorg komt hij ook met regelmaat vraagstukken op het gebied van aanbesteding tegen. Zijn kennis en ervaring op dit gebied komen hem dan goed van pas.

Dirk-Jan is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht past hij niet alleen toe voor zijn opdrachtgevers in bouw, vastgoed, zorg en welzijn, maar ook voor andere cliënten. Of Dirk-Jan nu de werkgever of de werknemer bijstaat, het gaat hem altijd om het beste resultaat.

Opleidingen

  • Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (hoofdrichting privaatrecht)
  • Beëdigd als advocaat in 2006

Nevenfuncties

  • Secretaris Stichting Bouwcultuurfonds Friesland
  • Lid Raad van Advies Stichting Bouwcultuurfonds Friesland

Advocaten

Adriaan Geense

Faillissementen
Zorg en welzijn
Ondernemen
Arbeid

Wim Bulthuis

Bouw en vastgoed
Aanbestedingen
Ondernemen
Internationaal
Cultuur en natuur

Ivo van der Meer

Overheid en onderwijs
Ambtenaren
Cultuur en natuur

Cynthia Grondsma

Zorg en welzijn
Faillissementen
Arbeid
Internationaal

Rudolf Knegtering

Faillissementen
Bouw en vastgoed
Ondernemen
Cultuur en natuur
Appartementsrecht

Wim Veldjesgraaf

Arbeid
Ambtenaren
Erfrecht

Minke Hoelen

Familie

Dirk-Jan Westra

Bouw en vastgoed
Zorg en welzijn
Aanbestedingen
Arbeid
Appartementsrecht

Eric van der Goot

Overheid en onderwijs
Zorg en welzijn
Commerciële (ver)huur
Wlz
Wmo

Hilde Terpstra

Contracten en schade
Faillissementen
Ondernemen
Strafrecht

Marlijn Groenewegen

Overheid en onderwijs
Bestuursrecht
Faillissementen
Contracten en schade
Strafrecht

Willemijn Kuper

Contracten en schade
Arbeid
Ondernemen
Faillissementen

Tristan Westra

Contracten en schade
Ondernemen
Bestuursrecht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok