Medisch tuchtrecht

Steeds vaker weten patiënten de weg naar het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of het College van Toezicht van SKJ (jeugdrecht) te vinden. Het college toetst of de hulpverlener zorgvuldig heeft gehandeld. Daarbij gaat het niet alleen om het medisch technisch handelen. Het gaat ook om het informeren van de patiënt, het zorgen voor een goede overdracht naar een andere hulpverlener of gewoonweg bereikbaar en aanspreekbaar zijn.

Aan deze aspecten wordt door hulpverleners in een tuchtrechtelijke procedure vaak te weinig aandacht besteed, met soms een onnodig opgelegde maatregel tot gevolg. Specialisten van Rotshuizen Geense Advocaten weten als geen ander hoe verweer gevoerd moet worden in zo’n tuchtprocedure.

Ook patiënten kunnen bij ons terecht indien zij zich afvragen of bij de gegeven behandeling de vereiste zorgvuldigheid wel in acht is genomen.

Advocaten medisch tuchtrecht

Sector

Advocaten medisch tuchtrecht

Cynthia Grondsma

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok