Jeugdzorg

Bij jeugdzorg gaat het om de rechten van het kind. Het recht van het kind om uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. Dat is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. De overheid ziet erop toe dat de belangen van het kind zoveel mogelijk worden gewaarborgd.

Bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en hun ouders, dienen zich soms juridische vragen aan die diep ingrijpen op het persoonlijke leven: heeft een ouder altijd recht op inzage in het dossier van het kind? Wanneer is medisch ingrijpen zonder toestemming ouders toch toegestaan? De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten kunnen die vragen beantwoorden.

Ook ondersteunen de advocaten bij klachtenprocedures en tuchtrechtelijke procedures bij de SKJ.

Advocaten jeugdzorg

Sector

Advocaten jeugdzorg

Cynthia Grondsma

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok