Ouderenzorg

De invoering van de Wmo heeft grote gevolgen. Voor zowel ouderen als ook voor hen die werkzaam zijn in de zorg. Zo hebben sommige ouderen niet langer recht op een intramuraal verblijf in een instelling. Daarnaast geldt dat zorginstellingen moeten reorganiseren met soms ingrijpende personele consequenties.

Met hun kennis van het arbeidsrecht én hun kennis van de zorg kunnen de specialisten van Rotshuizen Geense Advocaten instellingen bijstaan in dit proces. Bijvoorbeeld als zich moeilijkheden voordoen bij de uitvoering van het sociaal plan, of hoe om te gaan met een ondernemingsraad. De ouderenzorg staat echter voor meer juridische uitdagingen. Bijvoorbeeld het combineren van zorg- en huurovereenkomst. Leegstand van vastgoed: vervreemding of herbestemmen? Ook voor deze kwesties kunt u bij ons terecht.

Advocaten ouderenzorg

Sector

Advocaten ouderenzorg

Cynthia Grondsma

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok