Illegaal vuurwerk in een huurwoning: einde huurovereenkomst?

In 2019 publiceerden wij een artikel waarin werd toegelicht dat illegaal vuurwerk in een huurwoning kan betekenen dat de verhuurder met succes ontruiming van het gehuurde kan vorderen. Inmiddels staat de decembermaand weer voor de deur en er zijn de afgelopen maanden weer nieuwe uitspraken gewezen over dit onderwerp. In dit artikel leest u over de huidige stand van zaken ten aanzien van illegaal vuurwerk in huurwoningen.

In het voorgaande artikel dat wij publiceerden over dit onderwerp, werd een tweetal uitspraken besproken, een van de Rechtbank Oost-Brabant en een van de Rechtbank Haarlem. In beide zaken was er een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk opgeslagen in het gehuurde. De verhuurder was van mening dat de huurder daarmee ernstig tekort was geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst en vorderde ontruiming van het gehuurde. In beide zaken werd door de huurder aangevoerd dat het vuurwerk zich buiten medeweten van de huurder in het gehuurde bevond en dat het afkomstig was van de zoon van huurder. In beide gevallen slaagde dit verweer van de huurder niet, de voorzieningrechter oordeelde dat de aanwezigheid van illegaal vuurwerk voor rekening van de huurder kwam. De door de verhuurder gevorderde ontruiming werd in beide zaken toegewezen.

Op 15 november 2022 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan in een zaak waarin de verhuurder ontruiming vorderde wegens (onder andere) het houden van illegaal vuurwerk. In deze zaak had de huurder illegaal vuurwerk (een vuurwerkbom en drie cobra’s) afgestoken op de tuinmuur van de buren. Daarna heeft de politie het gehuurde doorzocht waarbij onder andere 58 cobra’s en twee zelfgemaakte vuurwerkbommen werden gevonden. Bovendien werden er ook drugs in het gehuurde aangetroffen, waaronder hasj en amfetamine. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de straat afgezet en het vuurwerk uit het gehuurde verwijderd. De huurder heeft voor het afsteken van vuurwerk op de tuinmuur excuses gemaakt en aangeboden de schade te vergoeden. Ook heeft de huurder spijt betuigd ter zitting en aangegeven dat hij sindsdien geen vuurwerk meer heeft gekocht.

Het hof was van oordeel dat de huurder is tekortgeschoten in de nakoming de huurovereenkomst en wees de ontruiming toe. Het hof overwoog onder andere dat er een groot risico is geweest voor de omgeving door het bewaren van illegaal vuurwerk en het fabriceren van vuurwerkbommen in het gehuurde en dat er ook daadwerklijk overlast is veroorzaakt. De huurder heeft zijn belang bij het gehuurde nog benadrukt, maar het hof ging niet mee in de bezwaren van de huurder tegen de ontruiming.

Als de lijn in de jurisprudentie wordt gevolgd, lijkt het erop dat het houden van illegaal vuurwerk in het gehuurde tot gevolg heeft dat met succes ontruiming gevorderd kan worden. Dat dit in bepaalde omstandigheden anders kan zijn, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 23 september 2022. De kantonrechter oordeelde in deze zaak dat de huurder in zijn woning mocht blijven wonen. Waarom deze huurder wel?

De huurders in deze zaak huren een portiekflat op de derde etage, waar zij samen met drie kinderen wonen. Tot het gehuurde behoort ook een kelderbox op de begane grond van het complex. Bij een inval door de politie zijn in de kelderbox zwarte kledingsets en regenpakken, middelen om DNA en vingerafdrukken te verwijderen, een jammer om telecommunicate te verstoren, metalen objecten gevuld met explosief materiaal (“pizzaschijven”), (waarschijnlijk 130) cobra’s en een kneedbare substantie, vermoedelijk Semtex, aangetroffen. Vervolgens is de verhuurder op de hoogte gesteld dat de gemeente voornemens is om de kelderbox voor drie maanden te sluiten.

De huurder heeft tegenover de verhuurder verklaard dat hij de sleutel van de kelderbox aan zijn zoon heeft uitgeleend en vergeten is die terug te vragen en dat hij geen kennis had van de in de kelderbox aangetroffen zaken. In de procedure voerden huurders bovendien aan dat zij maar een korte periode geen toezicht hadden gehouden in de kelderbox en dat zij daar ook weinig reden toe hadden. Ook voerden zij aan dat hun zoons ook niet van de goederen in de kelderbox afwisten.

De kantonrechter oordeelt dat de huurders zich niet als goed huurder hebben gedragen. Daarbij overweegt de kantonrechter dat, hoewel niet is komen vast te staan dat de huurders de zaken zelf in de kelderbox hebben gelegd, wel geconstateerd moet worden dat zij onvoldoende toezicht hebben gehouden op de kelderbox. Toch is dit voor de kantonrechter geen reden om de ontruiming toe te wijzen. De kantonrechter oordeelt dat de tekortkoming in dit geval de ontbinding niet rechtvaardigt. De kantonrechter is er niet van overtuigd dat de huurders zelf enige kennis droegen van of bedacht hadden moeten zijn op de goederen in de kelderbox, die een paar verdiepingen lager ligt. Door de huurders is uitgelegd dat het toezicht op de kelderbox enige tijd verslapt was toen de plaatselijke jeugd, die zich enige tijd rond de kelderbox ophield, naar een andere plek was verplaatst. Ook heeft de huurder zich tijdens de coronapandemie ingezet voor activiteiten voor jongeren rond de flat en gepleit heeft voor een eigen plaats. Vervolgens overweegt de kantonrechter dat zich geen conreet gevaar heeft voorgedaan en dat de huurders nog niet eerder voor problemen hebben gezorgd in de veertien jaar dat zij het gehuurde bewonen.

Deze laatste uitspraak is verrassend, gezien de lijn in de jurisprudentie. Deze uitspraak geeft echter ook aan dat wanneer de omstandigheden net anders zijn, een ontruiming mogelijk niet wordt toegewezen. Als in het gehuurde illegaal vuurwerk is opgeslagen, is het daarom altijd van belang om naar de specifieke feiten en omstandigheden van het geval te kijken en u te laten adviseren over de vervolgstappen. Daarvoor kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. 

Thema's: Ondernemen en Commerciële (ver)huur
Auteur: mr. José Kemper

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok