Het veranderen van de voornaam

Het komt geregeld voor dat iemand zijn of haar voornaam wil wijzigen. In mijn praktijk zie ik in het afgelopen jaar een toename in het aantal verzoeken met betrekking tot een voornaamswijziging. In dit artikel zet ik beknopt uiteen op welke wijze en onder welke omstandigheden een voornaam gewijzigd kan worden.Indienen verzoekschrift
Een verzoek tot voornaamswijziging wordt bij een rechtbank ingediend middels een verzoekschrift. Met een voornaamswijziging bedoel ik ook het aanvullen van de voornaam, zoals een tweede voornaam. Er is een advocaat nodig om het verzoekschrift op te stellen en in te dienen bij een rechtbank.

Zwaarwichtig belang
In het verzoekschrift wordt uiteengezet waarom iemand zijn of haar voornaam wil wijzigen. Een voornaamswijziging is mogelijk indien er sprake is van voldoende zwaarwichtig belang.

Wat is een zwaarwichtig belang? Dit betreft een open norm en de rechter toetst of er voldoende redenen zijn om het verzoek toe te wijzen. Het is voor een rechter belangrijk om te weten waarom iemand een naamswijziging verzoekt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan situaties zoals een adoptie, een kennelijke verschrijving of een geslachtswijziging. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij iemand dermate veel (psychische) hinder ondervindt van de voornaam, dat een wijziging van de voornaam gewenst is.

Wat mag niet?
Zowel bij de aangifte als bij een verzoek tot naamswijziging, is het niet toegestaan dat een voornaam ongepast is. Daaronder valt ook de situatie dat iemand een absurd aantal voornamen verzoekt. Verder mag de voornaam niet hetzelfde zijn als een bestaande achternaam, tenzij de achternaam een gebruikelijke voornaam is.

Beoordeling rechter en doorvoeren naamswijziging
In de meeste gevallen beslist de rechter dat het verzoek om een voornaamswijziging schriftelijk wordt afgedaan en blijft een mondelinge behandeling achterwege. Indien de rechter het verzoek tot voornaamswijziging heeft toegewezen, dient eerst de wettelijke termijn van drie maanden te worden afgewacht. Nadat deze termijn is verstreken, wordt de beschikking (de uitspraak) naar de gemeente gestuurd. De ambtenaar van de burgerlijke stand voert de wijziging door en er wordt een latere vermelding aan de geboorteakte toegevoegd. 

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, of wilt u weten wat de kosten zijn voor deze procedure, dan kunt u contact met mij opnemen. 

Auteur: mr. Tine Liefke Wiersma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Beledigen van je baas in een groepsapp reden voor ontslag op staande voet?
    Lees meer
  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok