Let op: vanaf 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning

In de huidige regelgeving krijgt de ongehuwde of niet-geregistreerde partner die zijn of haar kind erkent, niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit verandert met ingang van 1 januari 2023. Wie na 1 januari 2023 het kind erkent, krijgt automatisch ook gezamenlijk gezag.

In mijn artikel van 7 februari 2020 heb ik aangekondigd dat er mogelijk een wijziging gaat plaatsvinden over de erkenning en het gezamenlijk gezag. Voor de toelichting op het wetsvoorstel, verwijs ik u naar mijn artikel uit 2020.

Inmiddels is duidelijk dat het wetsvoorstel ook daadwerkelijk tot een wetswijziging leidt. Vanaf 1 januari 2023 krijgt de ongehuwde of niet-geregistreerde partner bij het erkennen ook automatisch het gezamenlijk gezag over het kind (uitzonderingen daargelaten).

Tot slot is het van belang dat het automatisch intreden van gezamenlijk gezag na erkenning alleen zal gelden voor de kinderen die na invoering van de wetswijziging erkend worden door hun juridisch ouder. Alle ongehuwde of niet-geregistreerde partners die hun kind hebben erkend voor de wetswijziging, blijven vallen onder de oude regels. In dat geval moet het gezamenlijk gezag nog apart worden aangevraagd.

Auteur: mr. Tine Liefke Wiersma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok