Let op: vanaf 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning

In de huidige regelgeving krijgt de ongehuwde of niet-geregistreerde partner die zijn of haar kind erkent, niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit verandert met ingang van 1 januari 2023. Wie na 1 januari 2023 het kind erkent, krijgt automatisch ook gezamenlijk gezag.

In mijn artikel van 7 februari 2020 heb ik aangekondigd dat er mogelijk een wijziging gaat plaatsvinden over de erkenning en het gezamenlijk gezag. Voor de toelichting op het wetsvoorstel, verwijs ik u naar mijn artikel uit 2020.

Inmiddels is duidelijk dat het wetsvoorstel ook daadwerkelijk tot een wetswijziging leidt. Vanaf 1 januari 2023 krijgt de ongehuwde of niet-geregistreerde partner bij het erkennen ook automatisch het gezamenlijk gezag over het kind (uitzonderingen daargelaten).

Tot slot is het van belang dat het automatisch intreden van gezamenlijk gezag na erkenning alleen zal gelden voor de kinderen die na invoering van de wetswijziging erkend worden door hun juridisch ouder. Alle ongehuwde of niet-geregistreerde partners die hun kind hebben erkend voor de wetswijziging, blijven vallen onder de oude regels. In dat geval moet het gezamenlijk gezag nog apart worden aangevraagd.

Thema's: Familie en Ouderlijk gezag
Auteur: mr. Tine Liefke Wiersma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Seminar ontbinding, opschorting en retentie
    Lees meer
  • Handvatten voor rommelerven en hoarders in het bestuursrecht
    Lees meer
  • Aannemers opgelet: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt op 1 januari 2024 in werking
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok