Naderende wijziging over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

In de huidige regelgeving krijgt de ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, niet automatisch het ouderlijk gezag. Daar gaat mogelijk verandering in komen, gelet op het aangepaste initiatiefwetsvoorstel.

Het initiatiefwetsvoorstel
Op 15 november 2016 is door kamerleden Bergkamp en Van Wijngaarden een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Dit voorstel houdt in dat er een directe koppeling wordt bewerkstelligd tussen de erkenning en het gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft vervolgens op 16 januari 2020 haar advies uitgebracht over het in 2016 ingediende wetsvoorstel. Naar aanleiding van dit advies, is het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting aangepast.

De huidige regelgeving
In de huidige regelgeving krijgt de ongehuwde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, niet automatisch het ouderlijk gezag. Erkenning gaat over de vraag van wie een kind juridisch afstamt. Gezag gaat over de opvoeding van het kind en het kunnen maken van (belangrijke) beslissingen. Ter verkrijging van het ouderlijk gezag dient de ongehuwde partner daarvoor twee handelingen te verrichten. Allereerst moet de ongehuwde partner het kind erkennen en ten tweede moet het gezamenlijk gezag worden aangevraagd. Dit in tegenstelling tot gehuwde ouders: wordt een kind tijdens het huwelijk geboren, dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Complicaties
De samenleving verandert waardoor steeds meer mensen bewust kiezen om een gezin te starten zonder gehuwd te zijn. Niet iedereen is op de hoogte van het feit dat de ongehuwde partner twee handelingen moet verrichten om het gezamenlijke gezag over het kind te krijgen. Indien dit wordt nagelaten, brengt dit met zich mee dat de moeder belast is met het eenhoofdig gezag over het kind. In de praktijk komt het geregeld voor dat dit tot problemen en procedures leidt, met name wanneer de ouders besluiten uit elkaar te gaan of de moeder komt te overlijden.

Het initiatiefwetsvoorstel gaat hier verandering in brengen en gaat ertoe leiden dat de ongehuwde partner door de erkenning ook automatisch het gezamenlijk gezag krijgt. Met het wetsvoorstel wordt daardoor de gelijkheid voor ongetrouwde ouders bewerkstelligd. Daarnaast zorgt het wetsvoorstel er voor dat de belangen van het kind beter worden gewaarborgd. Ook wordt er beter aangesloten op de veranderde maatschappij en neemt het problemen weg die worden veroorzaakt door de huidige regeling. Uiteraard zijn er op de automatische koppeling tussen erkenning en gezamenlijk gezag wel uitzonderingen mogelijk.  

Ter afsluiting
Tot slot is het van belang dat het automatisch intreden van gezamenlijk gezag na erkenning alleen zal gelden voor de kinderen die na invoering van de wetswijziging geboren worden. Alle ongehuwde ouders die een kind hebben erkend voor de wetswijziging, blijven vallen onder de oude regels.

Of het wetsvoorstel ook daadwerkelijk tot een wetswijziging gaat leiden en op welke termijn dit gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over erkenning en gezamenlijk gezag, neem dan gerust contact op.

Auteur: mr. Tine Liefke Wiersma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok