Illegaal vuurwerk, een gevaar voor huurders

De feestmaand is begonnen. Naast de gebruikelijke feestelijkheden brengt dit ook een grote stroom aan nieuwsberichten over de vondst van illegaal vuurwerk in woningen met zich mee. In die berichten staat vrijwel nooit precies wat de gevolgen zijn van de vondst voor de eigenaar van het vuurwerk. Die gevolgen zijn daarentegen wel terug te lezen in rechtspraak. In dit artikel bespreek ik aan de hand van enkele uitspraken wat de gevolgen zijn van de vondst van illegaal vuurwerk voor de huurder van een huurwoning.

Ontruiming van de woning
Uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 2 april 2019 volgt dat in de berging  van een sociale huurwoning 230 kilogram illegaal vuurwerk werd aangetroffen. Ontploffing van die voorraad vuurwerk zou ernstige gevolgen hebben gehad voor de omliggende woonwijk.

De verhuurder start vervolgens een kort geding en vordert ontruiming van de woning. De voorzieningenrechter stelt vast dat er inderdaad een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk in de berging van de woning is aangetroffen, en dat er ook instructies zijn aangetroffen om vuurwerkbommen te maken.

De huurder stelt dat hij niet wist dat er in de berging zoveel illegaal vuurwerk lag, en dat het vuurwerk afkomstig is van zijn zoon. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat dit voor risico van de huurder komt, en wijst de vordering van de verhuurder toe. De huurder is tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning wordt gerechtvaardigd door onder andere het grote gevaar dat het illegale vuurwerk met zich meebrengt.

In een uitspraak van de rechtbank Haarlem van 12 januari 2012 wordt een huurster veroordeeld haar huurwoning te ontruimen in verband met het aanwezig hebben van zestig mortierbommen. Ook hier is de verhuurder van mening dat de huurster ernstig is tekortgeschoten in de nakoming van de huurovereenkomst, en dat de aanwezigheid van zestig mortierbommen ernstig gevaar heeft opgeleverd voor de veiligheid van omwonenden.

De voorzieningenrechter beslist ook hier dat het hebben van een grote hoeveelheid zwaar en illegaal vuurwerk in de woning een ernstige tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst oplevert, en dat dit de vordering tot ontruiming rechtvaardigt.

Net als in de hiervoor besproken uitspraak, voert de huurder aan dat het vuurwerk buiten haar medeweten in de woning is gebracht door haar zoon. Dit verweer wordt ook nu verworpen, omdat de voorzieningenrechter beslist dat de huurder op gelijke wijze als voor eigen  gedragingen aansprakelijk is voor gedragingen van hen die met haar goedvinden het gehuurde (mede) gebruiken.

Pas dus op!
Gelet op deze twee uitspraken, is het hebben van een grote hoeveelheid illegaal zwaar vuurwerk in een huurwoning niet alleen gevaarlijk voor de huurder en omwonenden, maar brengt een huurder hierdoor ook het voortbestaan van zijn huurcontract in groot gevaar. Het tekortschieten in de nakoming van de huurovereenkomst, en de grote risico’s waaraan omwonenden worden blootgesteld door de aanwezigheid van zwaar illegaal vuurwerk in de woning, worden door de voorzieningenrechter zwaar gewogen en rechtvaardigen dan ook ontruiming.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, of hebt u te maken met de vondst van illegaal vuurwerk in een door u verhuurde woning, neem dan gerust contact op met ons kantoor, zodat wij u verder kunnen helpen.

Thema's: Bouw en vastgoed, Ondernemen, Commerciële (ver)huur en Vastgoed

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok