Werkgevers opgelet: slapend dienstverband, beëindiging voor 1 januari kan lonen!

Vorige maand schreven wij over de uitspraak van de Hoge Raad omtrent de verplichte beëindiging van slapende dienstverbanden. Niet alleen deze uitspraak, maar ook de Wab die nu echt bijna in werking treedt, alsmede de Regeling compensatie transitievergoeding zoals die vanaf 1 april 2020 zal gelden, zorgen voor de nodige vragen bij werkgevers. Stukje bij beetje wordt er gelukkig steeds meer duidelijk, onlangs (13 december jl.) nog door een aantal antwoorden die minister Koolmees (SZW) in een brief heeft gegeven.

Lees hier het eerdere artikel.

Compensatie bij beëindiging slapend dienstverband
Eén van de vragen die leefde, was de vraag of een werkgever ook in aanmerking komt voor compensatie op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding op het moment dat de werknemer en werkgever door middel van een vaststellingsovereenkomst een slapend dienstverband beëindigen. Hoewel de Hoge Raad hier in zijn arrest van uitging, kwamen er vanuit het UWV tegenstrijdige geluiden. De minister heeft nu uitdrukkelijk laten weten dat met het UWV is afgesproken dat er ook in dit geval aanspraak kan worden gemaakt op de compensatieregeling.

Ook in het geval de beëindiging van het slapend dienstverband tot stand komt door een verzoek hiertoe van werknemer, zal het UWV compenseren.

Beëindiging vóór 1 januari kan lonen
Een ander vraagstuk was de vraag of de uitspraak van de Hoge Raad zou leiden tot aanpassing van het overgangsrecht. Omdat de wijze van berekening van de transitievergoeding na 1 januari 2020 verandert, deed zich de vraag voor welk regime van toepassing is bij de beëindiging van een slapend dienstverband. Is dat het regime van voor de Wab of het nieuwe regime en wat wordt er precies door het UWV gecompenseerd?

Voor werkgevers en werknemers kan dit namelijk nogal verschil maken. Onder het huidige regime geldt in bepaalde gevallen namelijk een verhoging van de transitievergoeding bij lange dienstverbanden (meer dan 10 jaar) en voor oudere werknemers (50-plus). Deze verhogingen komen na 1 januari 2020 te vervallen, hetgeen voor een oude werknemer met een lang dienstverschil een behoorlijk verschil maakt.

In verband met deze veranderingen is er sprake van overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt het volgende in: indien de procedure tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst start vóór 1 januari 2020 (ongeacht of de daadwerkelijke beëindigingsdatum in 2020 ligt), dan wordt de compensatie berekend onder het oude recht. Indien het einde de aanleiding voor de beëindiging weliswaar voor 1 januari 2020 ligt, maar de procedure tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst start ná 1 januari 2020, dan wordt de compensatie berekend onder het nieuwe recht. In dit kader wordt de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst gelijk gesteld aan het starten van een procedure, het moment van overeenstemming/ondertekening is daarbij doorslaggevend.

De minister gaat ondanks de uitspraak van de Hoge Raad niet over tot aanpassen van de overgangsregeling. Voor slapende dienstverbanden betekent dit volgens de minister het volgende. Indien de werkgever de procedure tot beëindiging pas start na 1 januari 2020, terwijl het einde van de wachttijd van 104 weken ziekte vóór 1 januari 2020 ligt, geldt het nieuwe recht. Dit heeft tot gevolg dat de werkgever verplicht is om de werknemer een transitievergoeding te betalen volgens het oude recht, maar van het UWV een compensatie ontvangt op grond van het nieuwe regime. Het gevolg is dat er een gat kan ontstaan tussen hetgeen de werkgever moet betalen en het bedrag dat een werkgever gecompenseerd krijgt.

Conclusie
Bij werknemers met een dienstverband van meer dan 10 jaar of die ouder zijn dan 50 jaar, is het dus voordelig om nog te beëindigen vóór 1 januari 2020! Dat dit kort dag is, is voor de minister geen argument om anders te beslissen. De minister stelt dat werkgevers voldoende tijd hebben gehad om op de huidige ontwikkelingen te anticiperen. Wij begrijpen echter heel goed dat dit voor u als werkgever tot de nodige last-minute stress kan leiden. Gelukkig kunnen wij u helpen bij de vlotte opstelling van een vaststellingsovereenkomst en afstemming hiervan met werknemer. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen daarnaast ook uw vragen in dit kader beantwoorden.

Dus twijfelt u over de noodzaak van het beëindigen van een slapend dienstverband op korte termijn? Neem gerust contact met ons op!

Thema: Arbeid
Auteur: mr. Willemijn Kuper

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok