Wet kwaliteitsborging komt er dan toch

Eerder schreven wij al over de Wet kwaliteitsborging (Wkb). In februari 2017 werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer stelde in de zomer van 2017 de stemming uit vanwege verschillende bezwaren uit diverse hoeken. Twee jaar later is het dan zover; op 16 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf 1 januari 2021 gaat de Wkb stapsgewijs in.

De Wkb bevat naast de private kwaliteitstoets ook een verzwaring van de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer. Bouwend Nederland heeft de nodige kritiek geuit op deze verzwaring. Niet geheel onterecht, nu bouwfouten immers niet enkel door de aannemer worden gemaakt, maar geregeld ook hun oorsprong vinden in het ontwerp.

Niet ondenkbaar is het dat de verzwaring van het risico de aannemer doet besluiten een omvangrijkere (lees duurdere) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Die kosten en de kosten van de private kwaliteitscontrole worden uiteindelijk op het bordje gelegd van de (consument)opdrachtgever. Kwaliteit kost geld!

Thema's: Bouw en vastgoed en Bouwen
Auteur: mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok