Bouwen

In het civiele bouwrecht hebben zich in het afgelopen decennium de nodige wijzigingen voorgedaan. Steeds vaker komt het voor dat opdrachtgevers van aannemers verlangen dat zij ontwerpverantwoordelijk nemen. Daarvoor zijn nieuwe contractvormen ontwikkeld. De verantwoordelijkheid voor een goed resultaat is daarmee opgeschoven richting de aannemer. Zowel de opdrachtgever als de aannemer kunnen daarmee hun voordeel doen. De aannemer kan nu veel meer gebruik maken van zijn opgedane ervaring. Dat uit zich bijvoorbeeld in duurzame oplossingen.

De bouwrechtadvocaten van Rotshuizen Geense Advocaten kennen niet alleen de klassieke aannemingsovereenkomst, maar ook de nieuwe overeenkomsten. Zij hebben kennis van het gehele traject dat een bouwproces doorloopt; van ontwerp door architect en constructeur, van uitvoering en toezicht op de bouw of het nu gaat om de bouwkundig aannemer, een onderaannemer, de installateur of toeleverancier. Hoe om te gaan met vertraging, meerwerk of de oplevering? De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten helpen u op weg.

Advocaten bouwen

Sector

Advocaten bouwen

Wim Bulthuis

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok