Onzekerheid bij aanbestedingen in coronatijd kan worden opgelost

Hoe kan bij aanbestedingen zekerheid worden verkregen in deze onzekere coronatijd?

Het inschrijven op aanbestedingen is op dit moment een hele uitdaging. Vanwege de coronacrisis verandert het overheidsbeleid met regelmaat. De regels worden geleidelijk aan wat minder streng, maar niet uit te sluiten is dat in de toekomst de teugels weer worden aangetrokken. Daardoor is niet altijd te voorzien, als nu wordt ingeschreven op een aanbesteding, of de verplichtingen die bij gunning worden aangegaan kunnen worden nagekomen en wat daar dan de gevolgen van zijn. Ook laten de te maken kosten zich moeilijker voorspellen dan in normale tijden.

De provincie Overijssel heeft het voortouw genomen om aan die onzekerheden zo veel mogelijk een einde te maken. Zij erkent de onzekerheid bij de ondernemers. Kan ik wel op tijd opleveren? Zo niet wat betekent dat dan voor boetes? Als ik aanvullende maatregelen moet nemen heb ik dan recht op bijbetaling? Moet ik die risico’s nu al afprijzen of moet ik straks aanspraak maken op meerwerk? Zo zijn er nog wel meer vragen waarmee de inschrijver maar ook de aanbesteder zich kan bezighouden.

De provincie Overijssel heeft een standaardtekst opgesteld die een eind maakt aan die onzekerheid. Daarmee geeft ze het goede voorbeeld. Hopelijk doet dit goede voorbeeld volgen.

Kern van de oplossing is dat bij een aanbesteding de gevolgen van de coronacrisis en de huidige en toekomstige overheidsmaatregelen niet moeten worden meegenomen in de inschrijfsom. Dan kan er een veel betere vergelijking worden gemaakt tussen de inschrijvingen. Ook worden de eventuele gevolgen van de coronacrisis aangemerkt als omstandigheden die niet aan een inschrijver kunnen worden toegerekend. Na gunning heeft de inschrijver daarom in voorkomende gevallen recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging.

Met deze bepalingen wordt uitdrukkelijk afgeweken van het bepaalde in paragraaf 6 lid 11 tot en met 13 UAV 2012 dan wel paragraaf 11 lid 1 tot en met lid 3 UAV-GC 2005.

Het is wel zaak dat de aannemer consequenties voor de kosten en de planning goed inzichtelijk maakt, opdat aangetoond kan worden wat die consequenties zijn voor de uitvoering van het werk.

Heeft u vragen over de onzekerheid bij aanbestedingen in de coronatijd, neem dan gerust contact met ons op.

Thema's: Bouw en vastgoed, Aanbestedingen en Bouwen
Auteur: mr. Wim Bulthuis

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok