Wie beslist het seizoen betaald voetbal 2019/2020, de KNVB of de civiele rechter?

Tijdens de persconferentie van minister-president Rutte afgelopen dinsdag 21 april bleek dat vergunningsplichtige evenementen, waaronder het betaald voetbal, verboden zijn tot in ieder geval 1 september 2020. Daarmee lijkt het huidige seizoen voor het Nederlandse betaald voetbal definitief voorbij te zijn. De KNVB zal naar verwachting vandaag, vrijdag 24 april, of kort hierna, een definitief besluit nemen over de invulling van het einde van het seizoen. Op welke juridische grondslagen kan de KNVB besluiten nemen? En hoe kunnen clubs tegen die besluiten opkomen?

Reglementen, besluiten en regelingen
De KNVB kan gebruik maken van een aantal reglementenbundels, uitvoerings- en wijzigingsbesluiten en regelingen vanuit het betaald voetbal. Een van die regelingen is bijvoorbeeld de “Promotie- en degradatieregeling betaald voetbal seizoen 2019/’20”.

Wat opvalt aan de reglementen, besluiten en regelingen waar de KNVB gebruik van kan maken, is dat nergens geregeld staat wat de gevolgen zijn van een pandemie zoals het coronavirus op de lopende competities. Er is wel een artikel opgesteld over de gevolgen van het verbieden van een enkele wedstrijd van overheidswege, maar niet over het eindigen van de complete competitie.

In het geval van de regeling omtrent promotie en degradatie, staat bijvoorbeeld alleen geregeld dat in gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is, het bestuur betaald voetbal beslist over promotie en degradatie. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in het “Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2019/’20”.

Interessant is verder artikel 17 Reglement wedstrijden betaald voetbal. Dit artikel kwam al een aantal keren voorbij in de media en bevat regels over de competitieresultaten. Wat mij opvalt is dat dit artikel door bepaalde partijen in het eigen voordeel wordt uitgelegd.

Aan het einde van lid 1 van dit artikel staat bijvoorbeeld dat indien het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden geen beslissing brengt of kan brengen, dat dan de rangorde, ingeval de reguliere competitie is geëindigd, door het lot wordt beslist. Een woordvoerder van een bepaalde club noemde dat het lot uitkomst zou kunnen bieden in het nemen van een beslissing over promotie en degradatie.

In het geval de KNVB besluit de competitie niet uit te spelen heeft dit tot gevolg dat de competitie is geëindigd. Het lot zou dan een mogelijkheid zijn om de rangorde van de competitie te bepalen. Echter, dit telt blijkens het “Reglement wedstrijden betaald voetbal” alleen in het geval het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden geen beslissing brengt of kan brengen. Van zo’n situatie is geen sprake in de huidige standen van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Naar mijn mening is het lot dan ook niet de aangewezen manier om beslissingen te nemen.

Wie beslist uiteindelijk?
De KNVB zal, na overleg met alle betrokken clubs, naar verwachting vandaag (24 april 2020) een definitief besluit nemen over het einde van het seizoen 2019/2020. De KNVB kan daarbij gebruik maken van de geldende besluiten, reglementen en regelingen.

Wanneer clubs zich niet in het definitieve besluit van de KNVB kunnen vinden, kunnen zij zich tot de civiele rechter wenden. De rechtbank zal dan toetsen of het besluit van de KNVB in alle redelijkheid genomen had kunnen worden. Gelet op uitlatingen in de media verwacht ik dat bepaalde clubs deze stap zullen nemen. De belangen zijn immers groot. Jurisprudentie over deze situatie is er helaas niet. Het laat zich dan ook niet voorspellen wat de rechtbank zal beslissen.

Omdat de KNVB een vereniging is, zal de civiele rechter een besluit van de KNVB slechts ‘marginaal’ toetsen. Dit betekent dat de civiele rechter terughoudend dient te zijn en enkel zal kijken of het besluit niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, de reglementen van de KNVB of wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen het besluit regelen.

Wordt de stap naar de rechter gezet, dan kan het nog wel even duren voordat er echt definitief duidelijkheid is over de afloop van het seizoen betaald voetbal 2019/2020. Gelet op het ontbreken van duidelijke regelingen en de grote (financiële) belangen in het betaald voetbal, verwacht ik dat het de civiele rechter zal zijn die het seizoen betaald voetbal 2019/2020 definitief beslist. Dit artikel wordt dan ook ongetwijfeld vervolgd!

Thema's: Ondernemen en Contracten en schade

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok