Eerste hulp in bouwzaken

Sinds 1 januari is de Rechtbank Noord-Holland gestart met een bouwrechter. De insteek hiervan is om snel en ter plaatse een geschil weg te nemen.

De ervaring leert dat in geschillen over (ver)bouwzaken de rechter doorgaans te laat komt. Eventuele gebreken zijn dan niet meer (onveranderd) zichtbaar. De Rechtbank Noord-Holland wil hier verandering in brengen met de start van een bouwrechter, maar wat houdt dat precies in?

Anders dan in een normale kortgedingprocedure wordt de zaak op de locatie van het werk dat onderwerp is van geschil behandeld. De rechter laat zich ter plaatse bijstaan door een deskundige. Het idee is dat op basis van het deskundig oordeel te komen tot een schikking. Als dat niet lukt, brengt de deskundige een beknopt schriftelijk bericht uit en volgt er een schriftelijk vonnis van de rechter.

De bouwrechter is er alleen voor consumentengeschillen in (ver)bouwzaken. De kosten van de procedure zijn gelijk aan de kosten van een gewoon kort geding, vermeerderd met de kosten van het deskundigenbericht en de reiskosten van de deskundige. De deskundige rekent voor het deskundigenbericht een vast tarief van € 1.452,- inclusief btw en gedurende de pilot komt hiervan slechts € 600,- voor rekening van partijen.

Kortom, een pilot met een meerwaarde naast de al bestaande proceduremogelijkheden.

Thema's: Bouw en vastgoed en Bouwen
Auteur: mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Vacature advocaat of advocaat-stagiaire overheid en onderwijs
    Lees meer
  • Werkgevers alert: Nieuwe uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV
    Lees meer
  • Zorg op afstand krijgt steeds meer vorm
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok