'Naming and shaming' in het tuchtrecht

Wordt een berisping opgelegd aan een BIG-geregistreerde hulpverlener, dan blijft die vijf jaar raadpleegbaar. Daarbij wordt ook de categorie van de aard van het vergrijp geregistreerd die tot die maatregel heeft geleid. Denk hier al aan bij uw verweer voor de tuchtrechter!

Uit bijgaande uitspraak blijkt dat een verweer tegen de categorie waar het vergrijp onder valt vrijwel uitsluitend bij de tuchtrechter moet worden gevoerd. De minister beoordeelt slechts of de door de tuchtrechter opgegeven categorie niet evident onjuist is en registreert in dat geval de maatregel én de categorie in het BIG-register.

Dat de vermelding de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de werkzaamheden van de GGD-arts in ernstige mate ondermijnen en de registratie tot meer klachten zal leiden, kan de minister niet laten meewegen, oordeelde de hoogste bestuursrechter onlangs. Dit soort verweren moet dus bij de tuchtrechter worden gevoerd, zo luidt de conclusie.

Thema's: Overheid en onderwijs, Zorg en welzijn, Bestuursrecht en Medisch tuchtrecht
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok