Wie betaalt mijn advocaatkosten? Nieuwe tarieven zorgen voor 20% hogere vergoeding

Het voeren van een procedure brengt kosten met zich. De verliezende partij kan door de rechter worden veroordeeld tot vergoeding van de advocaatkosten van de andere partij. Sinds kort valt die vergoeding zo’n 20% hoger uit. Dit komt doordat de liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven sinds 1 mei 2018 zijn gewijzigd.

Over het algemeen dient de partij die een procedure ‘verliest’ de kosten te vergoeden aan diegene die de procedure ‘wint’. In Nederland worden niet alle daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten vergoed, omdat de rechter de hoogte van die vergoeding vaststelt volgens vastgestelde tarieven. Die tarieven heten ook wel het liquidatietarief. Het bedrag dat wordt vergoed, is afhankelijk van de werkzaamheden (aantal proceshandelingen) die de advocaat heeft verricht en het belang van de zaak. De rechter kent punten toe aan die werkzaamheden en hoe hoger het belang van de zaak is, hoe hoger de waarde van elk punt is. Hoewel deze tarieven niet bindend zijn, volgen rechters die over het algemeen wel. 

De liquidatietarieven zijn per 1 september 1955 ingevoerd en opmerkelijk genoeg maar een paar keer geïndexeerd. Andere proceskostenvergoedingen, zoals de kosten voor een deurwaarder en het griffierecht, worden ieder jaar geïndexeerd. Voor de advocaatkosten geldt dat dus niet, pas na veertien jaar heeft op 1 mei 2018 weer een wijziging plaatsgevonden. In de praktijk merken onze advocaten dat die vergoeding een stuk ruimer is dan daarvoor.

Een voorbeeld. Iemand heeft een vordering beneden de € 10.000,00 en schakelt een advocaat in. De advocaat gaat aan de slag en de werkzaamheden die zijn verricht worden met 3 punten gewaardeerd. Het belang van de zaak valt onder tarief I, ieder punt wordt gewaardeerd op € 461,00 met een maximum van 5 punten. Als de zaak wordt ‘gewonnen’ wordt een bedrag van €1.383,00 aan advocaatkosten vergoed. Voor 1 mei 2018 zou dit een bedrag van € 1.152,00 zijn. De vergoeding is gestegen met maar liefst 20%.

Nog een voorbeeld. Ditmaal heeft de vordering een geldwaarde boven de € 1.000.000,00. De verrichte werkzaamheden van de advocaat zijn dit keer uitgebreider en worden met 6 punten gewaardeerd.  Het belang van de zaak is hoog, ieder punt wordt gewaardeerd op € 3.856,00 zonder maximum puntenaantal. Bij een kostenveroordeling wordt het salaris van de advocaat begroot op € 23.136,00, terwijl dat voorheen € 19.266,00 zou zijn.

Een verschil van maar liefst € 3.870,00 en ook in dit voorbeeld is de vergoeding gestegen met 20%.

Het liquidatietarief is geïndexeerd voor rechtbanken en gerechtshoven. Ook de advocaatkosten in kort geding worden ruimer vergoed per 1 mei 2018. Het liquidatietarief dat per 1 mei 2018 geldt is, hier te vinden. De hier besproken tarieven gelden niet in procedures voor de kantonrechter.

De liquidatietarieven zijn een gevolg van het principe dat een ieder vrije toegang tot de rechter moet hebben. Door een plafond in te stellen ten aanzien van de hoogte van de proceskostenveroordeling wordt hieraan bijgedragen. De ‘beperkte’ proceskostenveroordeling kan echter, zoals uit het voorbeeld blijkt, best hoog uitpakken en het is van belang om hier van tevoren bij stil te staan. Aan de andere kant zal een kostenveroordeling nog steeds lang niet altijd gelijk zijn aan de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten, maar door de recente wijziging in het liquidatietarief is die vergoeding in ieder geval een stuk ruimer dan daarvoor.

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok