Wet verbeteren functioneren VvE’s

Op 1 januari 2018 treedt de Wet verbeteren functioneren VvE’s in werking. In deze wet is een regeling getroffen om het minimumbedrag te bepalen dat VvE’s moeten reserveren voor onderhoudswerkzaamheden. Voorts wordt het voor VvE’s makkelijker gemaakt om leningen aan te gaan.

Reservefonds:

Een VvE moet sinds mei 2008 een reservefonds hebben voor onderhoudswerkzaamheden. Tot nu toe was niet vastgelegd hoeveel de VvE hiervoor moest sparen. In de nieuwe wet is daarvoor wel een regeling getroffen. Vanaf 1 januari 2021 moet het reservefonds ook echt voldoende zijn gevuld.

In het wetsvoorstel worden twee manieren beschreven waarmee kan worden bepaald hoeveel geld moet worden gereserveerd:

De bijdrage moet in geval van al dan niet gedeeltelijk ‘voor bewoning bestemde gebouwen’ ook daadwerkelijk worden gestort op een rekening van de VvE. Hiervan kan worden afgeweken bij reglement, indien 80% van de eigenaren akkoord is met het afzien van storten in een onderhoudsfonds, of indien een bankgarantie wordt verstrekt.

Het bestuur van de VvE kan de appartementseigenaren aanspreken op het betalen van hun bijdrage. Als er onvoldoende geld wordt gereserveerd, kan het bestuur van de VvE aansprakelijk zijn.

Rol gemeente bij achterstallig onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een VvE-vergadering bijeenroepen. De gemeente kan voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan ze een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

VvE’s kunnen leningen aangaan

VvE’s kunnen makkelijker leningen aangaan voor energiebesparende maatregelen, onvoorziene onderhoudskosten, of (andere dan de gewone jaarlijkse) kosten die de omvang van het reservefonds overstijgen. Voor de laatste categorie geldt de voorwaarde dat de voorgaande twee jaar ten minste een minimumbedrag opzij moet zijn gezet.

Elke eigenaar is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen deel van de lening afgesloten door de VvE, de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de gehele VvE-lening wordt dus afgeschaft. Zodra een lid van de VvE zijn appartement of woning verkoopt, gaat zijn deel van de lening van de VvE over naar de nieuwe eigenaar. Voor overgang is vereist dat voorafgaand aan de overdracht aan de nieuwe eigenaar is meegedeeld hoe groot de VvE-lening is en voor welk gedeelte daarvan hij aansprakelijk wordt. De notaris moet daarop toezicht houden.

VvE’s kunnen een lening aanvragen bij onder andere het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. Een VvE-lening die aan de wettelijke voorwaarden voldoet, is te classificeren als een lening voor woningonderhoud of renovatie. De rente is daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wilt u meer informatie over de Wet verbeteren functioneren VvE’s, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Het is ook mogelijk om een bijzonder rechtsbijstandsabonnement af te sluiten voor VvE’s en VvE beheerkantoren. 

Thema's: Bouw en vastgoed en Appartementsrecht
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok