Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, bent u er uiterlijk 1 juli 2017 klaar voor?

Is uw zorgorganisatie al ingesteld om uiterlijk voor 1 juli 2017 gegevens te verstrekken over de kwaliteit van de door u geleverde verpleeghuiszorg over 2016? Deze verplichting vloeit voort uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door het Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is opgenomen in het Register en de regie op de implementatie van dit Kwaliteitskader is in handen van het Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader heeft hierdoor een wetttelijke basis gekregen.

De kwaliteit van verpleeghuiszorg heeft maatschappelijk veel aandacht.
Debatten, discussies en praktijkvoorbeelden komen veelvuldig in het nieuws.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat clienten en naasten mogen verwachten van goede verpleeghuiszorg. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Kwaliteitskader ligt bij de sector, bij u als zorgaanbieder. Zorgaanbieders zijn nu wettelijk verplicht om gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg over 2016 te verstrekken aan het Zorginstiuut Nederland. Hiervoor is de uiterlijke termijn van 1 juli 2017 gesteld.

Welke zorgorganisatie moeten gegevens over de kwaliteit aanleveren?
Het gaat om zorgorganisaties die zorg leveren aan clienten met een ZZP indicatie 4 tot en met 10. In de praktijk gaat dit om clienten die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) aangewezen zijn op 24-uurs zorg en ondersteuning.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd?
De gegevens die moeten worden aangeleverd gaan o.a. over basisveiligheid, vrijheidsbeperkende maatregelen, clienten- en medewerkeringservaringen. In totaal zijn er circa 28 indicatoren geformuleerd waar u als zorgaanbieder informatie over dient te verstrekken aan het Zorginstituut Nederland.

Wilt u meer informatie over wat de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor uw organsiatie betekent, en op welke wijze u aan uw wettelijke verplichting kunt voldoen, neem dan contact met ons op. 

Thema's: Zorg en welzijn en Ouderenzorg
Auteurs: mr. Cynthia Grondsma, mr. Dirk-Jan Westra en mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok