Verplichte schriftelijke overeenkomst voor zorgaanbieders

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz in werking getreden. Zorgaanbieders zijn op grond daarvan verplicht een schriftelijke zorgovereenkomst te sluiten met derden die voor hen zorg verlenen. Rotshuizen Geense Advocaten stelt daarvoor een modelovereenkomst beschikbaar.

Nadat een overgangstermijn van een jaar is verstreken, moeten zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten met alle zorgverleners die voor hen werken. Daarin moet staan waaraan de zorgverlener moet voldoen. Het doel hiervan is dat de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en de afhandeling van klachten, de kernpunten van de Wkkgz. Voor werknemers is de arbeidsovereenkomst toereikend, maar deze eis brengt met name verandering met zich in geval van zorg die door derden wordt verleend, zonder dat sprake is van een arbeidsverhouding.

Rotshuizen Geense Advocaten stelt hierbij een modelovereenkomst beschikbaar, die u als zorgaanbieders kunt gebruiken wanneer u een opdracht geeft (of in het verleden mondeling hebt gegeven) aan derden om zorg te verlenen aan uw cliënten.

Een overeenkomst betreft altijd maatwerk. Een disclaimer is daarom op zijn plaats. Het gebruik van deze overeenkomst geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Rotshuizen Geense Advocaten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor fouten die samenhangen met het gebruik van dit model. Dit aanbod is een service.

Indien u hulp en bijstand wilt bij het geven van uitvoering aan het maatwerk, dan kunnen wij u aan de hand van de concrete opdracht die u aan een derde verleent of hebt verleend bijstaan bij het opstellen van deze overeenkomst. De leden van ons sectorteam Zorg & Welzijn helpen u graag bij het zodanig opstellen van de overeenkomst, dat u ook op dit vlak kunt voldoen aan de eisen die de Wkkgz aan uw instelling stelt. Neemt u daarvoor contact op met Cynthia Grondsma of Eric van der Goot.

Thema: Zorg en welzijn
Auteurs: mr. Adriaan Geense, mr. Cynthia Grondsma, mr. Dirk-Jan Westra en mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok