Supersnelle procedure nieuw bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Het voeren van een procedure kost vaak veel tijd. Tijd die er niet is indien opdrachtgever en aannemer aan het bouwen zijn. Een geschil tussen beide kan tijdens het werk dan ook grote gevolgen hebben, zoals opschorting van het werk door de aannemer. Dit geeft risico’s voor zowel de opdrachtgever als de aannemer. De RvA heeft daar nu wat op gevonden met het introduceren van een Fast Track procedure per 18 november 2016.

Deze Fast Track-procedure is bedoeld voor snelle afhandeling van geschillen tijdens de bouw. Er kan op heel korte termijn een bindende uitspraak worden verkregen. Door de deskundigheid van de bindend adviseur is deze procedure te verkiezen boven een kort geding bij de gewone rechter. Daarin is slechts een beperkte mogelijkheid tot onderzoek en bewijslevering.

De RvA geeft te kennen dat bij een FT-procedure op heel korte termijn (twee werkdagen) na aanmelding van het geschil een regiebijeenkomst kan plaatsvinden. Hierin kunnen  partijen ook nadere procesafspraken maken. Er wordt binnen maximaal 9 weken uitspraak gedaan. Dat is misschien niet altijd sneller dan een uitspraak in kort geding. Gelet de op deskundigheid van de bindend adviseur en de onderzoeks- en bewijsleveringsmogelijkheden is de FT-procedure wel het meest geëigend voor een geschil tijdens de bouw. Het zal naar verwachting niet snel voorkomen dat een bindend adviseur geen inhoudelijke uitspraak zal doen. Een inhoudelijke uitspraak in kort geding blijft nog weleens uit omdat de kwestie te technisch wordt geacht voor een voorlopig oordeel.

Kortom: haast en spoed komt met de Fast en Track-procedure wel goed.

Thema: Bouw en vastgoed
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok