Mr. Adriaan Geense

Advocaat bij Rotshuizen Geense Advocaten

Adriaan Geense

Expertise

Adriaan maakt deel uit van het sectorteam zorg en welzijn. Adriaan heeft jarenlange ervaring als advocaat in de zorg. Zowel op het gebied van ‘care’ als ‘cure’. Adriaan kent als geen ander de zorgketen, de partijen die daarin een rol spelen en hun belangen. Ziekenhuisdirecties en raden van bestuur van andere zorginstellingen zien Adriaan als hun sparringpartner.

Adriaan wordt daarnaast met regelmaat benoemd tot curator in grotere faillissementen. De ervaring die is opgedaan wendt Adriaan vaak aan voor ondernemers. Vooral in mindere tijden waarin een meer structurele aanpak nodig is, helpt Adriaan zijn cliënten op weg.

Opleidingen

  • Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht (hoofdrichting privaatrecht)
  • Beëdigd als advocaat in 1977

Nevenfuncties/Lidmaatschappen

  • Voorzitter van de Kamer van Arbitrage van Noord-Nederland
  • Lid van de Raad van Toezicht van het Radiotherapeutisch Instituut Friesland
  • Lid van de Raad van Toezicht Maatschappelijk Werk Fryslân
  • Rotary

Advocaten

Adriaan Geense

Faillissementen
Zorg en welzijn
Ondernemen
Arbeid

Wim Bulthuis

Bouw en vastgoed
Aanbestedingen
Ondernemen
Internationaal
Cultuur en natuur

Ivo van der Meer

Overheid en onderwijs
Ambtenaren
Cultuur en natuur

Cynthia Grondsma

Zorg en welzijn
Faillissementen
Arbeid
Internationaal

Rudolf Knegtering

Faillissementen
Bouw en vastgoed
Ondernemen
Cultuur en natuur
Appartementsrecht

Wim Veldjesgraaf

Arbeid
Ambtenaren
Erfrecht

Minke Hoelen

Familie

Dirk-Jan Westra

Bouw en vastgoed
Zorg en welzijn
Aanbestedingen
Arbeid
Appartementsrecht

Eric van der Goot

Overheid en onderwijs
Zorg en welzijn
Commerciële (ver)huur
Wlz
Wmo

Hilde Terpstra

Contracten en schade
Faillissementen
Ondernemen
Strafrecht

Marlijn Groenewegen

Overheid en onderwijs
Bestuursrecht
Faillissementen
Contracten en schade
Strafrecht

Willemijn Kuper

Contracten en schade
Arbeid
Ondernemen
Faillissementen

Tristan Westra

Contracten en schade
Ondernemen
Bestuursrecht

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok