Thuiszorg echt uit de zorgen?

Onlangs presenteerde de Staatssecretaris het Perspectief langdurige zorg en ondersteuning waarmee onder andere extra geld beschikbaar komt voor de huishoudelijke hulp. Een mooi begin maar de vraag is of daarmee de zorgen van de thuiszorgaanbieders echt weggenomen worden. De gemeenten zijn nu aan zet!

Thuiszorgaanbieders luiden al langer de noodklok. Grote aanbieders als Thebe en Panthein gingen al failliet en TSN staat op punt van omvallen. De financiële problemen bij de thuiszorgaanbieders worden deels veroorzaakt door het inkoopbeleid van gemeenten. Er wordt vaak ingekocht op de laagste prijs. Thuiszorgaanbieders zijn daardoor min of meer verplicht om onder de kostprijs huishoudelijke hulp aan te bieden. Duidelijk mag zijn dat dit niet lang goed kan gaan en de eerste faillissementen van grote aanbieders zijn daar het bewijs van.

Met het plan van de Staatssecretaris komt er meer geld beschikbaar voor huishoudelijke hulp, maar is het natuurlijk de vraag hoe gemeenten daar uiteindelijk invulling aan gaan geven. In dat verband is de ‘Code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning' ontwikkeld. De code is tot stand gekomen in overleg tussen ministerie, gemeenten en aanbieders van thuiszorg. Alle Nederlandse gemeenten zijn meermaals gevraagd de code te ondertekenen. Een aantal gemeenten heeft dat inmiddels ook gedaan, maar nog lang niet alle gemeenten. Met het volgen van de code wordt ‘eerlijke’ prijs in plaats van de laagste prijs door gemeenten geboden.

Voor thuiszorgaanbieders die te maken hebben met gemeenten die zich niet bij de code hebben aangesloten of zich er niet aan houden, bestaan goede gronden om ze daar toch impliciet aan te houden. Zo geldt op grond van de Aanbestedingswet dat eisen, criteria en voorwaarden in redelijke verhouding tot de opdracht moeten staan. Ook los van de Aanbestedingswet geldt bovendien dat een gemeente bij een inkoopprocedure weliswaar contractsvrijheid heeft, maar deze wel wordt begrensd door de redelijkheid en billijkheid. Betoogd kan worden dat de code invulling geeft aan de redelijkheid en billijkheid en wanneer gemeenten zich daar toch niet aan houden en dus onredelijke voorwaarden stellen de thuiszorgaanbieder de rechter kan laten ingrijpen. Wel is het dan zaak om tijdig in de inkoopprocedure actie te ondernemen.

Thema's: Bouw en vastgoed, Zorg en welzijn, Aanbestedingen en Ouderenzorg
Auteur: mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok