AOW gat. Toch AOW op je 65ste?

De rechtbank te Leeuwarden heeft onlangs bepaald dat een vrouw uit Joure, ondanks de verhoging van de AOW leeftijd, al vanaf haar 65ste in plaats vanaf haar 67ste recht heeft op AOW.

De vrouw voerde aan dat ze door de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar met een AOW-gat van 24 maanden wordt geconfronteerd en dat ze daardoor onevenredig zwaar wordt getroffen.

De rechtbank gaf haar gelijk: volgens de rechters is het voor de vrouw niet mogelijk om maatregelen te treffen om in te spelen op de verschuiving.

De rechters verwezen daarbij naar haar leeftijd (60), haar grote afstand tot de arbeidsmarkt en haar gezondheidstoestand. De vrouw heeft chronische aandoeningen en daarom werkt  ze al een tijd niet meer.

De  rechtbank oordeelde dat de vrouw een gerechtvaardigde verwachting heeft dat haar aanspraak op AOW-pensioen zou worden gerealiseerd bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Volgens de rechtbank is hier sprake van een actuele afdwingbare claim op ouderdomspensioen. Dat haar verwachting op toekenning van ouderdomspensioen op 65-jarige leeftijd niet zal worden gerealiseerd, betekent volgens  de rechtbank dat sprake is van eigendomsontneming. 

De rechtbank benadrukt dat de vrouw "een betrekkelijk lange periode van 24 maanden" moet overbruggen. Het is voor haar niet mogelijk om te sparen en het is ook onzeker of ze, als ze 65 wordt, in aanmerking komt voor bijstand zonder dat ze eerst haar huis moet opeten.

Voor mensen die kampen met een AOW-gat bestaat in bepaalde gevallen een overbruggingsregeling. Volgens de rechtbank komt die voor de vrouw neer op 500 tot 600 euro per maand en de rechtbank vindt dat niet toereikend.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de AOW uitvoert, legt zich niet bij de uitspraak neer en gaat in hoger beroep. Als meer rechters tot dit soort beslissingen komen, zou dat grote gevolgen kunnen hebben, want veel mensen kampen met een AOW-gat.

Als de uitspraak ook in hoger beroep overeind blijft, betekent dit niet dat iedere 65-plusser   in aanmerking komt voor AOW. Er zal dan individueel beoordeeld  moeten worden of de betrokkene  onevenredig zwaar wordt getroffen. Ook moet iemand zich dan niet op het AOW gat hebben kunnen voorbereiden. Mensen die nu nog werken, kunnen het AOW gat compenseren door te blijven doorwerken.

Hieronder de link naar de uitspraak van de rechtbank te Leeuwarden.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:5585

Als u denkt dat in er in uw geval ook omstandigheden spelen die maken dat u onevenredig zwaar wordt getroffen door de verhoging van de AOW leeftijd, kunt u bij de SVB een pensioenoverzicht opvragen en daartegen vervolgens (binnen 6 weken) bezwaar maken.

Thema: Arbeid

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok