De VAR verdwijnt definitief

Op 2 februari jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met invoering van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties. Met deze wet wordt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Op grond van de nieuwe regeling kunnen een opdrachtgevers of opdrachtnemer een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de vraag of loonheffing verschuldigd is of gebruik maken van een modelovereenkomst.

De wet gaat in per 1 mei 2016. Vanaf 1 mei geldt een overgangsperiode van de VAR naar goedgekeurde of modelovereenkomsten voor een  periode van  één jaar. In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te kunnen werken. Tot die tijd houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar worden er nog geen repressieve handhavingsmaatregelen genomen, tenzij  overduidelijk sprake is  van fraude.

Als een opdrachtgever zeker wil weten dat hij geen loonheffingen hoeft af te dragen voor een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er), heeft hij twee opties:

Verantwoordelijkheid opdrachtgever wordt groter

Alleen als opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk conform het modelcontract of het goedgekeurde  contract werken, lopen zij geen risico op naheffingsaanslagen en boetes. In tegenstelling tot de VAR geldt dit risico niet alleen voor de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft een grote rol in de keuze en invulling van het contract, en daardoor ook een grotere verantwoordelijkheid.

De manier van werken blijft doorslaggevend

Als de feitelijke  manier van werken niet in overeenstemming is met de overeenkomst kan  er toch sprake zijn van een dienstbetrekking en  moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. Verwacht mag worden dat de Belastingdienst de overeenkomsten en de feitelijke manier van werken op dezelfde wijze gaat toetsen als de huidige VAR op basis van zelfstandigheid, gezagsverhouding, aantal opdrachtgevers, ondernemersrisico e.d.

Keuze

U kunt altijd kiezen tussen een model- of voorbeeldovereenkomst of een eigen overeenkomst. U bent niet verplicht uw eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voor te leggen, maar verstandig is het wel. En u moet zich in de praktijk  houden aan de afspraken in de overeenkomst over onder meer zelfstandigheid indien u niet het risico wilt lopen dat er naheffingsaanslagen worden opgelegd.

Indien u een overeenkomst wilt laten opstellen of beoordelen, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Thema: Arbeid

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok