Schadeclaim vakantiedagen

Werknemers die tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek zijn geweest, kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de Staat, wegens niet uitbetaalde vakantiedagen. De aanvraag voor deze schadevergoeding moet worden ingediend voor 23 november 2016. Komt u in aanmerking voor schadevergoeding?

Werknemers die tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek zijn geweest, kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding van de Staat, wegens niet uitbetaalde vakantiedagen. De aanvraag voor deze schadevergoeding moet worden ingediend voor 23 november 2016.

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, dan kreeg hij voor de ziekteperiode alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte.

Het Europees Hof van Justitie heeft echter in 2009 geoordeeld dat beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook over de hele ziekteperiode hun vakantiedagen op. Deze wetswijziging heeft uitsluitend betrekking op vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012.

De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden, doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn tot nu toe ongeveer 1.300 schadeclaims ingediend. Nieuwe claims kunnen nog tot 23 november 2016 ingediend worden bij het Agentschap SZW.

Komt u in aanmerking voor de schadevergoeding?

U kunt in aanmerking komen voor een schadevergoeding wanneer u voldoet aan de volgende criteria:

Indien u een claim heeft ingediend, neemt het Agentschap SZW contact met u op. U moet de volgende gegevens meezenden:

Indien u hulp nodig heeft bij het indienen van de aanvraag, kunt u contact opnemen met mr Wim Veldjesgraaf.

Thema: Arbeid

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok