Huisdieren in een appartementencomplex (geweerd)

Waar een appartementencomplex in appartementsrechten gesplitst is, kunnen er (bijzondere) regels gelden betreffende onder andere het gebruik van de privégedeelten (appartementen) en de gemeenschappelijke ruimten, zoals bijvoorbeeld over het houden van huisdieren.

Deze regels dienen dan te zijn vastgelegd in het splitsingsreglement. Het splitsingsreglement is gebaseerd op één van de modelsplitsingsreglementen, die Nederland kent (uit 1973, 1983, 1992 en 2006). Indien het splitsingsreglement daartoe de mogelijkheid biedt, kan het huishoudelijk reglement regels van orde stellen. Deze orderegels mogen niet in strijd zijn met de regels, die het splitsingsreglement stelt.

 De Hoge Raad heeft ooit bepaald dat het huishoudelijk reglement slechts regels van (feitelijk) gebruik van de appartementen kan bevatten. Bovendien dienen regels, die een te grote inbreuk op de gebruiksrechten van de appartementsrechteigenaren bevatten uitsluitend in het splitsingsreglement te zijn opgenomen.

 Regels tot beperking van het houden van huisdieren in een appartement worden in de Nederlandse rechtspraak niet als een te grote inbreuk op de gebruiksrechten geoordeeld. Deze regels kunnen, indien het splitsingsreglement daartoe mogelijkheden biedt, in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen.

 Kennen het splitsingsreglement en/of het huishoudelijk reglement geen (mogelijkheid tot het stellen van) regels betreffende het gebruik van de privégedeelten dan kan een appartementsrechteigenaar in zijn appartement een huisdier houden.

 Kent het splitsingsreglement de mogelijkheid (bijzondere) regels betreffende bedoeld gebruik te stellen, dan bestaat de mogelijkheid dat de vergadering van eigenaars besluit de beperking tot het niet mogen houden van huisdieren in een appartement in het huishoudelijk reglement op te nemen. Een dergelijk besluit kan op grond van de genoemde modelsplitsingsreglementen uitsluitend met een grote (gekwalificeerde) meerderheid worden genomen.

 Wordt een dergelijk besluit genomen dan heeft dit besluit geen werking tegenover de eigenaren die, op het moment dat het besluit genomen werd, reeds huisdieren in hun appartement hielden.

Om te voorkomen dat potentiële kopers/nieuwe eigenaren niet (tijdig) op de hoogte kunnen zijn met het huishoudelijk reglement verdient het aanbeveling (wijzigingen in) het huishoudelijk reglement in te laten schrijven in de openbare registers.

Thema: Appartementsrecht

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok