Kort geding tegen Svb: uitspraak op 19 juni 2015

Onze cliënte heeft de kantonrechter gevraagd de Svb te veroordelen tot betaling binnen de termijn van dertig dagen die in de wet is bepaald, op straffe van een dwangsom. De Svb verzet zich hiertegen. Kennelijk is zij er nog steeds niet gerust op dat zij aan haar verplichtingen kan voldoen. Reden temeer voor de rechter om de vorderingen toe te wijzen, zo meent onze cliënte.

LC_KG_Svb

Bekijk de publicatie

Open PDF-bestand download

Thema's: Zorg en welzijn en Overheid en onderwijs
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok