Arbitrage niet bij consumenten?

Per 1 januari 2015 treedt de herziene arbitragewet in werking. Een van de belangrijkste wijzigingen in de wet is dat een arbitraal beding op de zogenoemde zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen bij consumentenovereenkomsten komt te staan. Een beding dat op de zwarte lijst staat wordt voor de consument vermoed nadelig te zijn. De consument kan een beding van de zwarte lijst buiten werking stellen door deze te vernietigen. Toch is er een mogelijkheid om consumenten in een arbitrale procedure te betrekken. Hoe zit dat nu precies in de herziene arbitragewet?

Dat het arbitraal beding in algemene voorwaarden nu vernietigbaar wordt,  is opvallend omdat bij arbitrage de consument juist gediend is met de aanwezigheid van deskundige arbiters in bijvoorbeeld bouwkwesties. Dat is een voordeel ten opzichte van de rechtspraak bij de gewone rechter. Dat is een jurist en in die zin geen deskundige. Gezien de ontwikkelingen in de (Europese) rechtspraak, kon echter de wetgever niet anders dan de arbitragewet aan te passen.

Betekent dit nu dat arbitrage in het geheel niet meer mogelijk is bij consumenten? Nee, het arbitrale beding kan worden ingeroepen tegen de consument, waarbij aan de consument een termijn van ten minste een maand wordt gegeven om voor de beslechting van het geschil (toch) voor de gewone rechter te kiezen. Dit is niet aan de orde indien de consument zelf een procedure start bij de rechter. Dan is er immers sprake van een impliciete keuze door de consument.

Als gebruiker van een arbitraal beding doet u er verstandig aan om in de standaard sommatiebrief voor consumenten een zinsnede op te nemen, waarbij de (alternatieve) keuze voor de overheidsrechter aan de consument wordt voorgelegd. De termijn van een maand gaat dan in. Op het moment dat dan de procedure wordt gestart, is de maand al verstreken en wellicht geen keuze gemaakt door de consument. De arbitrage kan dan worden gestart.

De herziene arbitragewet zal van toepassing zijn op arbitrages die aanhangig gemaakt worden op of na 1 januari 2015.  Heeft u nog vragen op het gebied van arbitrages, een arbitraal beding in uw algemene voorwaarden of wenst u een standaardtekst te ontvangen voor in uw sommatiebrief? Bel of e-mail dan met een van de leden van het sectorteam Bouw & Vastgoed. 

 

Thema's: Bouwen, Contracten en schade, Bouw en vastgoed en Ondernemen
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok