Verkoper van een d(ress)uurpaard moet € 1,1 miljoen terugbetalen aan koper

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft als vervolg op maar liefst vier tussenarresten, op 17 oktober 2023 geoordeeld dat de verkoper van een Grand Prix-niveau dressuurpaard het aankoopbedrag van 1,1 miljoen moet terugbetalen aan de koper. Daarnaast heeft ook de verkoper schade geleden, maar de hoogte van deze schade moet in een aparte procedure worden vastgesteld (schadestaatprocedure). Wat speelde hier?

Op 12 april 2018 is tussen koper en verkoper een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een Grand Prix-niveau dressuurpaard (het hoogst haalbare niveau). Koper heeft het paard gekocht voor een prijs van € 1.150.000,- en heeft voorafgaande de koop diverse keuringen laten uitvoeren. Kort na de aankoop bleek het dressuurpaard problemen te hebben in het rechter voorbeen. Daarnaast wordt het paard in mei 2018 plotseling ziek. Op 23 mei 2018 krijgt het paard koorts en op 26 mei 2018 wordt koliek bij het paard geconstateerd. Het paard wordt geopereerd, maar tijdens de operatie wordt – op advies van een dierenarts - het paard ingeslapen.

Vordering koper: aankoopsom
Nadat het paard is ingeslapen, vordert koper de aankoopsom en de kosten van de deskundige in hoger beroep terug van verkoper. De koper stelt dat de verkoper heeft gedwaald, dan wel dat er sprake is geweest van wanprestatie, omdat het paard door de afwijking in het rechter voorbeen niet geschikt was voor Grand Prix-niveau. Het gerechtshof stelt de koper in het gelijk. De verkoper had aan de koper moeten melden dat het paard problemen had aan zijn been. Dit terwijl de koper wel diverse keuringen heeft laten uitvoeren. Doordat het gerechtshof de koper volgt ten aanzien van het beroep op dwaling, wordt de koopovereenkomst vernietigd. De vernietiging van de koopovereenkomst brengt een ongedaanmakingsverplichting met zich mee. De verkoper is daarom gehouden het aankoopbedrag van maar liefst € 1.150.000,- terug te betalen aan de koper te vermeerderen met de gemaakte kosten van ruim € 14.000,- en wettelijke rente.

Vordering verkoper: schade
De verkoper heeft op zijn beurt ook een vordering ingesteld tegen de koper. De verkoper stelt namelijk dat het Grand Prix-niveau dressuurpaard is ingeslapen zonder dat de verkoper daarover is geïnformeerd. De verkoper stelt dat hij wel geïnformeerd had moeten worden vanwege de vernietiging van de koopovereenkomst.

Het gerechtshof is het op dit onderdeel eens met de verkoper. De verkoper is door de vernietiging eigenaar gebleven van het paard en had door de koper geïnformeerd moeten worden over de geconstateerde koliek, de verslechterde gezondheidssituatie, de operatie en de keuze om het paard definitief te laten inslapen. Wat de hoogte is van de schade die de verkoper heeft geleden, zal in een afzonderlijke procedure nog moeten worden aangetoond (schadestaatprocedure). Het gerechtshof beslist daarom nog niet over de hoogte van de schade, maar oordeelt wel dat de schade niet de omvang van het aankoopbedrag is doordat de doodsoorzaak van het paard los staat van de beenklachten waarover de verkoper heeft gedwaald.

Vervolg
Ik ben benieuwd of welke wijze de schade van de verkoper van het paard vastgesteld kan gaan worden en wat de omvang van zijn schade wordt. Ik vermoed dat over deze zaak het laatste woord nog niet is gesproken. Als paardenliefhebber, houd ik het vervolg van deze zaak in de gaten.

Mocht u een paard (ver)kopen en ontstaat er daarna discussie over een verborgen gebrek? Neem dan contact op met Tine Liefke Wiersma

Thema: Contracten en schade
Auteur: mr. Tine Liefke Wiersma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok