Buitenlandse vakantie met je kind en vervangende toestemming

De zomervakantie voor regio noord is bijna voorbij. Het maken van vakantieplannen was vanwege COVID-19 anders dan voorgaande jaren. Vanwege de veiligheidsrisico’s waren niet alle (gezaghebbende) ouders het ermee eens dat de andere gezaghebbende ouder het kind meenam naar het buitenland. Op het moment dat één van de ouders geen toestemming wil geven aan de andere ouder om met het kind naar het buitenland te reizen, kan de ouder vervangende toestemming vragen aan de rechter. Maar hoe toetst de rechter dit verzoek ten tijde van corona? De afgelopen weken zijn hierover meerdere uitspraken gepubliceerd, waaruit een aantal uitgangspunten zijn af te leiden.

Reisadvies
De rechter houdt onder andere rekening met de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die gelden voor het desbetreffende vakantieland. In een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam volgt de rechter het advies van het Ministerie op. De rechter heeft in deze zaak de vervangende toestemming voor de vakantie naar Frankrijk verleend op voorwaarde dat het reisadvies voor Frankrijk code groen (‘geen bijzondere veiligheidsrisico’s’) of code geel (‘let op, veiligheidsrisico’s’) is. Op het moment dat het reisadvies van het Ministerie verandert in code oranje (‘alleen noodzakelijke reizen’) of code rood (‘geen reizen’), wordt de toestemming niet verleend.

Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden hecht belang aan het reisadvies van het Ministerie. In deze zaak had de vader de rechter verzocht om vervangende toestemming voor een reis naar Portugal. In eerste aanleg is dit verzoek door de rechter toegewezen, maar de moeder heeft hoger beroep ingesteld. Eén dag na de verleende toestemming in eerste aanleg is het reisadvies voor Portugal namelijk aangepast van code geel naar code oranje. Ook was het dringende advies om na terugkomst uit dit gebied twee weken in quarantaine te gaan. Het Hof oordeelt vervolgens dat de toestemming thans alleen gegeven kan worden indien de reis van de vader en de kinderen als noodzakelijk kan worden bestempeld. Het Hof is van oordeel dat de vader daarvoor onvoldoende omstandigheden heeft aangevoerd en verleent daarom geen vervangende toestemming.

Gezondheid
Daarnaast speelt ook de gezondheid van het minderjarige kind een rol. Zo heeft de Rechtbank Den Haag geen vervangende toestemming verleend voor een reis naar Italië mede wegens een extra zwaarwegend belang. De minderjarige behoorde vanwege zijn gezondheid tot de risicogroep voor COVID-19. Zijn gezondheid in combinatie met het feit dat er voor Italië code geel gold, leidde er volgens de rechtbank toe dat de reis onnodig risico’s geeft.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft eveneens geen vervangende toestemming verleend voor een reis naar Zwitserland. De man had in deze zaak om vervangende toestemming gevraagd, maar de vrouw was het hier niet mee eens. Zij had geen bezwaren tegen het verblijf in Genève, maar wel tegen het reizen per vliegtuig nu daar geen 1,5 meter afstand kan worden bewaard en het op de luchthavens druk is. Ook hebben twee kinderen last van astma, waarvan één zware astma heeft. De rechter heeft het verzoek van de man afgewezen, nu een reis per vliegtuig risico’s met zich brengt en dit thans niet in het belang wordt geacht van de kinderen. Tot slot hecht de rechter er (veel) belang aan dat de kinderen zelf ook hebben verklaard het eng te vinden om met het vliegtuig te reizen en zij het liefst in Nederland blijven.

Wijziging van situatie
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de rechter niet alleen rekening houdt met het reisadvies, maar ook met de gezondheid van een minderjarige. Hoe zit het vervolgens met de situatie dat het reisadvies bij vertrek naar het buitenland groen of geel is, maar het reisadvies tijdens het verblijf verandert naar oranje of rood?

In een aanhangig gemaakte zaak bij de Rechtbank Oost-Brabant deed zich een dergelijke situatie op voorhand voor. De vrouw heeft een voorwaardelijke vordering in reconventie ingediend om te bepalen dat de man met de kinderen direct terug moet keren naar Nederland wanneer tijdens de vakantie in Frankrijk het reisadvies van code geel wijzigt naar code oranje. Dit op verbeurte van een dwangsom. Rechtbank Oost-Brabant wijst deze vorderingen in voorwaardelijke reconventie af, nu uit niets is gebleken dat de man de gezondheid van zichzelf en de kinderen in gevaar brengt. De man heeft daarbij verklaard dat hij met de kinderen teruggaat naar Nederland indien de situatie rondom corona zich negatief ontwikkelt. De vrouw had volgens de rechter geen voldoende belang bij de voorwaardelijke vorderingen en aan de man worden geen voorwaardelijke dwangsommen opgelegd.

Hieruit kan worden afgeleid dat er van een ouder verwacht mag worden dat hij of zij passende actie onderneemt op het moment dat de situatie in het vakantieland wijzigt. Ik sluit overigens niet uit dat wanneer de man zich in bovengenoemde zaak minder meewerkend had opgesteld, een dergelijke dwangsom best opgelegd kan worden.

Ter afsluiting
Het zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval, maar in de uitspraken worden wel bepaalde factoren door de rechter meegewogen. Denk hierbij aan het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het vervoer (auto of vliegtuig) en de gezondheid van de kinderen. Verder zou ook relevant kunnen zijn de duur van de vakantie en het type accommodatie.

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen? Wij helpen u graag verder.

Auteur: mr. Tine Liefke Wiersma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok