De NOW-regeling: hoe nu verder?

Eerder schreven wij op onze website over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, oftewel de NOW-regeling. Inmiddels hebben vele ondernemers de eerste voorschotten van NOW-uitkering ontvangen. Wat blijkt? Duizenden ondernemers hebben gebruik gemaakt van de regeling die ervoor zorgt dat lonen ook in tijden van de coronacrisis kunnen worden doorbetaald. Alleen al in Friesland vroegen ondernemers en instellingen voor ruim 145 miljoen euro aan steun aan . Nu de eerste voorschotten zijn uitgekeerd, rest de vraag: hoe nu verder?

Voorschot en definitieve uitkering
Tot 5 juni 2020 konden ondernemers en instellingen bij het UWV een aanvraag indienen voor de eerste NOW-regeling (de NOW 1.0). Na de aanvraag heeft het UWV de voorschotten, verspreid over 3 termijnen, uitgekeerd. Het voorschot van het UWV is gebaseerd op de door de ondernemer geschatte omzetdaling.

Na afloop van de subsidieperiode vindt een afrekening plaats op basis van de werkelijke omzetdaling. De afrekening dient binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend te worden aangevraagd door de ondernemer. Wanneer de ondernemer of instelling een voorschot van € 100.000,- of meer heeft ontvangen of als de definitieve uitkering wordt vastgesteld op € 125.000,- of meer, dan is bij de afrekening een accountantsverklaring vereist. Bij een voorschot van € 20.000,- of meer, of een definitieve uitkering van € 25.000,- of meer is een verklaring van een derde nodig die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld een administratiekantoor of een financieel dienstverlener zijn.

Binnen 52 weken volgt een eindafrekening van het UWV waarin de subsidie door middel van een besluit van het UWV definitief wordt vastgesteld. Indien de omzet verder is gedaald dan op voorhand werd verwacht vindt een aanvulling op de uitkering plaats. Is de omzet minder hard gedaald, dan zal de NOW-regeling (gedeeltelijk) moeten worden terugbetaald.

Bezwaar tegen NOW-beslissing
Tegen deze besluiten staat de gewone bestuursrechtelijke rechtsbescherming open. Het is dus mogelijk om bezwaar tegen het NOW besluit in te dienen en daarna eventueel beroep in te stellen.

NOW 2.0
Op maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode voor de NOW-regeling ingegaan (de NOW 2.0). Ondernemers kunnen tot en met 31 augustus 2020 een aanvraag voor de NOW 2.0 indienen. De nieuwe regeling voorziet in een compensatie voor de loonkosten in de maanden juni, juli, augustus en september 2020 maar stelt ook nieuwe voorwaarden. Ook ondernemers niet hebben deelgenomen aan de NOW 1.0 kunnen een aanvraag voor de NOW 2.0 indienen.

Openbaarmaking
Het UWV maakt de naam en vestigingsplaats van de bedrijven aan wie voorschotten zijn uitgekeerd openbaar in een register. Ook de hoogte van de uitgekeerde  voorschotten wordt in het register opgenomen. Het UWV doet dit zonder daarvoor vooraf toestemming te vragen. In de NOW-regeling is namelijk opgenomen dat ondernemers toestemming geven voor het openbaar maken van deze informatie. Deze openbaarheid is in de regeling ingebouwd, omdat de overheid bij besteding van publiek geld zoveel mogelijk transparantie wil bieden. Het register zoals deze nu is gepubliceerd zal in de loop van tijd nog wijzigen. Op dit moment zijn immers enkel de voorschotten bekend. De definitieve bedragen kunnen daarvan afwijken. Wanneer de definitieve subsidies zijn vastgesteld zal ook deze informatie in het register openbaar worden gemaakt. Ook onder de NOW 2.0 zullen deze gegevens openbaar worden gemaakt.

Vragen?
Heeft u vragen over de (afwikkeling van de) NOW-regeling of wilt u bezwaar maken tegen het besluit  van het UWV op uw NOW-aanvraag? Wij helpen u graag verder.

Thema's: Ondernemen en Arbeid

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Beledigen van je baas in een groepsapp reden voor ontslag op staande voet?
    Lees meer
  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok