Regeling Werktijdverkorting maakt plaats voor Noodmaatregel Overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Eerder brachten we u op de hoogte van de mogelijkheden om een beroep te doen op de regeling Werktijdverkorting. Werkgevers die te lijden hebben onder de coronacrisis konden onder de regeling Werktijdverkorting in aanmerking komen voor een compensatie van loonkosten. De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen periode echter geleid tot een ongekend groot beroep op voorgaande regeling, waardoor deze onhoudbaar bleek. De overheid heeft daarom besloten de regeling Werktijdverkorting in te trekken en is gekomen met een alternatief: de Noodmaatregel voor overbrugging voor werkbehoud (NOW). Dit noodfonds moet ervoor zorgen dat de overheid werkgevers sneller tegemoet kan komen in het omzetverlies dat zij lijden als gevolg van het coronavirus.

Wanneer kan een werkgever een beroep doen op de NOW?
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming:

Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt voor een tegemoetkoming in aanmerking. De tegemoetkoming kan – anders dan de regeling Werktijdverkorting – ook worden aangevraagd voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Onder de NOW kunnen werkgevers oproepkrachten en flexwerkers derhalve blijven doorbetalen. Ook uitzendbedrijven kunnen voor uitzendkrachten een tegemoetkoming ontvangen.

Hoogte van de tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling, waarbij maximaal een tegemoetkoming van 90% wordt toegekend. Valt 100% van de omzet weg, dan bedraagt de tegemoetkoming derhalve 90% van de loonsom de werkgever. Indien de omzet met 50% daalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever. Mocht 25% van de omzet wegvallen, dan heeft de werkgever recht op een tegemoetkoming van 22,5%.

Werkwijze UWV
Een aanvraag voor de NOW wordt ingediend bij het UWV. Het UWV zal werkgevers vervolgens een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Het voorschot zal  achteraf worden bijgesteld naar de werkelijke daling in de omzet.

Duur van de tegemoetkoming
De tegemoetkoming wordt in ieder geval verleend voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf 1 maart 2020. Na deze periode is een verlenging met nog eens drie maanden onder voorwaarden mogelijk.

Wanneer kan een aanvraag voor de NOW worden ingediend?
Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag voor de NOW in te dienen bij het UWV. De overheid is op dit moment druk bezig de tegemoetkomingsregeling op poten te zetten. Een exacte datum is echter nog niet bekend. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Regeling Werktijdsverkorting reeds aangevraagd?
Werkgever die reeds een toekenning voor werktijdverkorting hebben verkregen, behouden deze. Willen zij echter na afloop van de vergunning een verlenging aanvragen, dan dienen zij gebruik te maken van de NOW.

Heeft de werkgever werktijdverkorting aangevraagd, maar is deze nog niet toegekend, dan wordt de aanvraag voor de ingetrokken regeling Werktijdverkorting beschouwd als een aanvraag voor de NOW. 

Tot slot
De NOW is een van de door de overheid afgekondigde maatregelen ter ondersteuning van ondernemers in tijden van de coronacrisis. Naast de NOW heeft de overheid nog een zevental maatregelen getroffen. Zo biedt de overheid ook extra ondersteuning aan zelfstandige ondernemers. Heeft u vragen over de NOW, dan wel over een van de andere maatregelen, neem gerust contact met ons op.

Thema: Arbeid
Auteur: mr. Willemijn Kuper

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok