Update: meer duidelijkheid omtrent inwerkingtreding NOW-regeling

In een eerder artikel hebben we aangegeven dat de regeling Werktijdverkorting plaats heeft gemaakt voor een nieuwe regeling: de Noodmaatregel voor overbrugging voor werkbehoud (NOW). De NOW kent ondernemers die getroffen worden door de Coronacrisis een tegemoetkoming toe. Dinsdag is bekend geworden wanneer aanvragen voor de NOW kunnen worden ingediend.

In ons artikel van 20 maart 2020 is reeds uitgelegd wat de NOW-regeling inhoudt en is onder meer de duur, de vereisten en de hoogte van de tegemoetkoming uiteengezet. Destijds was nog niet duidelijk vanaf welke datum een aanvraag voor de NOW kan worden ingediend bij het UWV. Afgelopen dinsdag is hier echter meer duidelijkheid over gekomen.  

Aanvraagperiode
Het UWV probeert om op 6 april 2020 de loketten voor de NOW-regeling te openen. Bedrijven kunnen zoals het nu lijkt vanaf die datum dan ook een aanvraag indienen bij het UWV voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. 6 april is echter wel een streefdatum. Of het UWV op deze datum daadwerkelijk in staat is de NOW-aanvragen in behandeling te nemen zal op 3 april 2020 bekend gemaakt worden.

Duur tegemoetkoming
De tegemoetkoming voor de loonkosten kan in ieder geval voor de duur van drie maanden worden aangevraagd. Het is mogelijk dat de tegemoetkoming voor de loonkosten daarna wordt verlengd met een periode van drie maanden. Dit is echter nog onzeker. Voor 1 juni 2020 wordt daarover een beslissing genomen.

Hoe kunt u de NOW aanvragen?
Op de website van het UWV worden formulieren beschikbaar gesteld. Deze formulieren kunnen ingevuld en ingediend worden bij het UWV. Voor het UWV geldt in beginsel een beslistermijn van in totaal 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Het UWV streeft er echter naar om binnen 2 tot 4 weken de betaling van de eerste termijn van het voorschot te kunnen realiseren. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

Vragen?
Heeft u vragen over de NOW, dan wel over een van de andere maatregelen, neem gerust contact met ons op.Vragen?
Heeft u vragen over de NOW, dan wel over een van de andere maatregelen, neem gerust contact met ons op.

Thema: Arbeid
Auteur: mr. Tine Liefke Wiersma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok