De juridische gevolgen van het coronavirus voor evenementen

Niemand kan meer om de impact van het coronavirus heen. Het virus verspreidt zich inmiddels in een rap tempo en de overheid neemt steeds meer maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus. De maatregelen van de overheid hebben grote gevolgen voor evenementen. Want wie draait er in deze gevallen op voor de reeds gemaakte kosten en overige de schade?

Algemene voorwaarden
Indien een evenementenorganisator een locatie afhuurt, zal een overeenkomst tussen de evenementenorganisator en de evenementenlocatie worden opgesteld. Wordt een evenement afgelast, dan komt de evenementenorganisator deze overeenkomst niet na. In de overeenkomst of in de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden zijn veelal regels opgenomen met betrekking tot het annuleren van evenementen. In de meeste gevallen houden die in dat de evenementenlocatie recht heeft op een vergoeding van de evenementenorganisator.

Overmachtsclausule
Wanneer er echter sprake is van overmacht kan de evenementenlocatie geen aanspraak maken op een vergoeding. In dat geval is de evenementenorganisator namelijk niet schuldig aan het niet nakomen van de overeenkomst. Of een geslaagd beroep op overmacht kan worden gedaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en hetgeen tussen partijen is overeengekomen.

Het kan namelijk zo zijn dat partijen in de overeenkomst of de algemene voorwaarden een overmachtsclausule hebben opgenomen. In een dergelijke clausule is vastgelegd wanneer sprake is van overmacht en wat de gevolgen van een overmachtssituatie zijn. De inhoud van de overmachtsclausule is derhalve in dat geval bepalend voor de vraag of een beroep op overmacht door de evenementenorganisator mogelijk is onder het coronavirus.

Beroep op wettelijke overmacht
Zijn partijen geen overmachtsclausule overeengekomen of komt de evenementenorganisator geen toereikend beroep toe op de clausule, dan bestaat de mogelijkheid dat de evenementenorganisator een beroep kan doen op de wettelijke overmacht (artikel 6:75 BW). Aan de hand van specifieke omstandigheden dient te worden beoordeeld of een beroep op wettelijke overmacht kans van slagen heeft.

Vragen die een rol spelen, zijn in hoeverre de overheid maatregelen heeft opgelegd en of er alternatieve oplossingen zijn voor de evenementenorganisator om het evenement alsnog te kunnen laten doorgaan.

Indien een evenementenorganisator een geslaagd beroep op overmacht kan doen, heeft de evenementenlocatie geen recht op vergoeding van de reeds gemaakte kosten door de evenementenorganisator.

Evenementenverzekering
Dienen de evenementenlocaties dan zelf op te draaien voor de gemaakte kosten? Dit is niet altijd het geval. Evenementenlocaties hebben vaak een evenementenverzekering afgesloten, waar mogelijk een beroep op kan worden gedaan. Het is daarom voor evenementenlocaties van belang om de polisvoorwaarden van de verzekeraar goed te checken.

Toch komen evenementenlocaties veelal van een koude kermis thuis. Er zijn enkele verzekeraars die afgelastingen door epidemieën als het coronavirus verzekeren, maar bij de meeste verzekeringen valt schade als gevolg van het coronavirus niet onder de dekking. Verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft bijvoorbeeld per 27 februari 2020 een clausule opgenomen, waarin staat dat epidemieën veroorzaakt door virussen als het coronavirus een uitsluitingsgrond zijn.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben of ondervindt u als evenementenlocatie of -organisator problemen als gevolg van het coronavirus, neem dan gerust contact op met ons kantoor.  

Thema's: Ondernemen, Contracten en schade en Verzekeringen

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok