Verzekeringen

Het verzekeringsrecht heeft betrekking op het samenstel van rechten en plichten tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekerde. In de wet zijn bijzondere en dwingende regels voor verzekeringsovereenkomst opgenomen. Bijzondere bepalingen bestaan ten aanzien van de mededelingsplicht van de verzekerde jegens zijn verzekeraar, en er geldt voor het instellen van rechtsvorderingen een verkorte verjaringstermijn.

De advocaten van Rotshuizen Geense denken met u mee wanneer er een geschil is ontstaan ten aanzien van de (beroeps)aansprakelijkheids-, brand-, -inboedel,- reis- en arbeidsongeschiktheidverzekering.

Thema

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok