Huuropzegging middels WhatsApp?

Tijden veranderen. Dat geldt ook voor de communicatiemiddelen waar wij ons in het dagelijks leven van bedienen. Waar ik enkele jaren geleden nog geregeld een fax verstuurde, is de fax inmiddels een apparaat dat veel tieners niet eens meer kennen. E-mail is natuurlijk niet meer weg te denken in het dagelijkse (zakelijke) verkeer. Ik zie echter ook dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van WhatsApp. Niet alleen in de privésfeer, maar ook zeker zakelijk. Een groot deel van de WhatsApp-berichten dat ik ontvang, komt van zakelijke relaties. Een voor mij als huurrechtspecialist erg interessante vraag is of opzegging van een huurovereenkomst ook kan via dit relatief nieuwe communicatiemiddel WhatsApp.

Waarom deze vraag, zult u denken. Dat komt doordat de huurwetgeving moderne communicatiemiddelen, zoals WhatsApp, niet kent. Maar is het dan niet toegestaan een huurovereenkomst op te zeggen via WhatsApp? Als wij naar de letter van de wet kijken, luidt het antwoord op deze vraag negatief. Voor woonruimte is in artikel 7:271 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bepaald dat opzegging middels “aangetekende brief” of middels “exploot” dient te gebeuren. In artikel 7:293 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is hetzelfde bepaald voor winkelruimte. Stopt het daar dan, is opzegging middels WhatsApp niet mogelijk? Nee, ik denk dat het best verdedigbaar is dat opzegging ook op andere wijze mogelijk is dan zoals in de wet is bepaald.

Als wij kijken naar het andere door mij genoemde communicatiemiddel, e-mail, zien wij in de rechtspraak dat opzegging middels dat medium wel wordt geaccepteerd. Er zijn uitspraken waarin wordt geoordeeld dat het vereiste van opzegging middels aangetekende brief of exploot wordt ingegeven door de gedachte dat zeker dient te zijn dat de andere partij de opzegging ook heeft ontvangen. Een aangetekende brief en een exploot geven de zekerheid dat de andere partij het bericht heeft ontvangen. Dat geldt onder omstandigheden ook voor een e-mailbericht. Daarvan kan ook worden vastgesteld of dat is ontvangen door de geadresseerde.

Als wij de vergelijking maken met het medium WhatsApp, denk ik dat de redenatie met betrekking tot e-mail hier ook opgaat. Een “appje” wordt immers verstuurd naar iemands mobiele nummer. Het is dus een persoonlijk nummer waarvan meestal zeker is dat het bericht ontvangen wordt door de beoogde persoon. Daarnaast is middels de vinkjes in WhatsApp ook vast te stellen of het bericht is ontvangen en gelezen. Zo beredeneerd, zou opzegging via WhatsApp dus best verdedigbaar zijn. Daarbij komt dat in de rechtspraak ook al is aangenomen dat WhatsApp als bewijsmiddel kan dienen. Ik vind het dus best verdedigbaar om een huuropzegging via WhatsApp toe te staan.

Tijden veranderen dus en met name de techniek staat niet stil. De wetgever gaat echter niet zo snel. Met name de oude vereisten in de huurwetgeving dat een opzegging van een huurovereenkomst middels een aangetekende brief of exploot moet plaatsvinden, is in mijn optiek niet meer van deze tijd. Ik acht het verdedigbaar om een opzegging via e-mail of WhatsApp toe te staan. Met betrekking tot dat eerste middel is dit in de rechtspraak al gehonoreerd. Of dat ook voor een opzegging via WhatsApp zal gelden, moet de tijd ons leren. Tot die tijd kies ik zelf echter voor zekerheid, althans ik blijf mijn cliënten - als zij mij daarnaar vragen - adviseren om op te zeggen via aangetekende post of exploot. Mocht er echter iemand zijn die de stoute schoenen wil aantrekken en de gok durft te nemen om op te zeggen via een WhatsApp-bericht: be my guest! En…..  mocht dit leiden tot een juridische procedure, neem dan gerust contact met mij op. Dan gaan wij gezamenlijk jurisprudentie maken!

Thema: Commerciële (ver)huur

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok