Het nieuwe tuchtrecht in 2019

Het tuchtrecht in de gezondheidszorg is geregeld in de Wet BIG. In 2019 treedt naar verwachting het wetsvoorstel in werking waarin een aantal aanpassingen in het tuchtrecht zijn doorgevoerd, waaronder de invoering van griffierecht van € 50,-. Ik verwacht dat die drempel ertoe gaat leiden dat met name in de psychiatrie het aantal tuchtzaken sterk terug zal lopen.

Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard, krijgt de klager het griffierecht terug. Ook krijgt het tuchtcollege de mogelijkheid om, als de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond is, de zorgverlener te veroordelen in de kosten die de klager heeft gemaakt, bijvoorbeeld voor een advocaat. De drempel van het griffierecht is ervoor bedoeld om alleen die zaken te laten behandelen waarvoor het tuchtrecht is bedoeld, te weten het corrigeren van beroepsbeoefenaren en het verduidelijken van de norm voor professioneel handelen. Een andere wijziging is dat de tuchtrechter straks ook kan verbieden, dat de zorgverlener nog langer in opdracht en onder toezicht van een nog wel BIG-geregistreerde kan blijven werken. Voorheen kon het tuchtcollege namelijk alleen doorhaling in het BIG-register bewerkstelligen, maar door het nieuwe wetsvoorstel kan de tuchtrechter zelfs verbieden dat iemand nog langer patiënten of een categorie van patiënten behandelt, ook wanneer dat is in iemands anders opdracht en onder toezicht van een andere BIG-geregistreerde.

Verder is van belang dat degene die een tuchtklacht wil indienen, gebruik kan maken van de ondersteuning door een tuchtklachtfunctionaris. Deze functionaris adviseert de klager over het formuleren en indienen van een tuchtklacht. Ik vind deze aanpassing zeker nuttig, omdat die de kwaliteit van de tuchtrechtspraak ten goede zal komen.

Tot slot is een belangrijk verschil met het huidige tuchtrecht, dat gedurende de procedure schorsing en ontzegging van de beroepsbeoefenaar als voorlopige voorziening kan worden opgelegd.

In de inleiding heb ik al aangegeven dat het nieuwe tuchtrecht in ieder geval zal gaan betekenen dat er in de psychiatrie door de invoering van het griffierecht minder klachten in behandeling zullen worden genomen. Daarnaast zal door de ondersteuning van de klachtenfunctionaris de kwaliteit van de procedures omhoog gaan. Daarmee wordt tegelijkertijd ook het belang van het voeren van een goed verweer groter. Onze specialisten staan voor u klaar.

Thema's: Zorg en welzijn en Medisch tuchtrecht
Advocaat: mr. Cynthia Grondsma

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Meerdere opdrachtgevers en een aanbestedingsprocedure, hoe zit dat?
    Lees meer
  • Gemeente moet schadevergoeding betalen voor schending privacy
    Lees meer
  • Toezeggingen door ambtenaren, zijn die bindend?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok