Woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig?

Al geruime tijd speelt de vraag of in Nederland woningcorporaties als een aanbestedende dienst moeten worden aangemerkt. Tot op heden heeft Nederlandse regering die vraag altijd ontkennend beantwoord. De Europese Commissie lijkt daar nu toch anders over te denken en heeft Nederland een ingebrekestelling gestuurd. Naar het oordeel van de commissie moeten woningcorporaties op grond van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24 worden aangemerkt als aanbestedende diensten en moeten ze dus ook voldoen aan de Europese aanbestedingsregels.

De vraag is of een woningcorporatie voldoet aan de definitie van een publiekrechtelijke instelling in de aanbestedingsrichtlijn. Als een woningcorporatie voldoet aan die definitie, dan heeft zij ook te gelden als een aanbestedende dienst. Of sprake is van een aanbestedende dienst, is afhankelijk van een aantal criteria:

 1. De instelling moet zijn opgericht met het specifieke doel om te voorzien in een behoefte van algemeen belang, niet zijnde van industriële of commerciële aard;
 2. De instelling heeft rechtspersoonlijkheid;
 3. De activiteiten van de instelling worden in hoofdzaak door de staat of een andere publiekrechtelijke instelling gefinancierd of het beheer staat onder toezicht van de Staat of zo’n publiekrechtelijke instelling dan wel de leden van de directie, de raad van bestuur of de raad van toezicht wordt voor meer dan de helft door de staat of een publiekrechtelijke instelling aangewezen.

Het gaat om het derde criterium.

In 2001 heeft het Hof van Justitie EU in een geschil met betrekking tot een Franse woningcorporatie geoordeeld dat deze is aan te merken zijn als een aanbestedende  dienst. Het toezicht op woningcorporaties was in Frankrijk anders georganiseerd dan in Nederland. Dit toezicht ging verder dan in Nederland het geval was.

Met de wijziging van de woningwet zijn nieuwe voorschriften voor het toezicht op corporaties ingevoerd. Het zijn die wijzigingen, die een strenger toezicht vanuit de overheid mogelijk maken.  De Europese commissie is nu van mening, dat een Nederlandse woningcorporatie daardoor valt onder het hiervoor genoemde derde criterium. 

Veel (grote) woningcorporaties hanteren al een eigen ingerichte aanbestedingsprocedure. Mocht de Europese commissie in haar standpunt volharden en mocht een woningcorporatie als aanbestedende dienst worden aangemerkt dan heeft dat forse gevolgen voor het inkoopgedrag van woningcorporaties (groot en klein). Zij dienen zich alsdan zo te gedragen als gemeenten en provincies. Het is nu aan de Nederlandse regering om te antwoorden op de ingebrekestelling. Wordt vervolgd dus!

Heeft u vragen over wat dit voor u zou kunnen betekenen, neem dan gerust eens contact met ons op.

Thema's: Bouw en vastgoed en Aanbestedingen
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

 • Digitale error komt voor risico van de advocaat
  Lees meer
 • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
  Lees meer
 • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
  Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok