Gratis tool: privacycheck voor het sociaal domein

Privacychecksociaaldomein.nl helpt professionals in enkele stappen afwegen of persoonsgegevens mogen worden verwerkt en/of gedeeld. Handig hulpmiddel voor professionals bij de overheid of in de zorg.

Hoe werkt de  privacytool ?

Ten eerste bepaalt u vanuit welke hoedanigheid u een check wenst uit te voeren. Wie bent u? Bent u een zorgaanbieder of bent u werkzaam namens het college?

Ten tweede maakt u de keuze of u de (bijzondere) persoonsgegevens wenst te verstrekken of te verwerken. Vervolgens maakt u de keuze uit de mogelijkheden die worden voorgelegd en die op uw vraag van toepassing zijn.

Tot slot wordt een antwoord geformuleerd. Dit antwoord bevat onder andere  de vereisten waaraan voldaan moet zijn om tot het verstrekken of verwerken van persoonsgegevens over te kunnen gaan. Het antwoord bevat tevens de wettelijke grondslag in de Wmo 2015.

 De privacytool is vooralsnog beperkt tot de Wmo. Wij breiden deze tool zo snel mogelijk uit, zodat de privacytool ook kan worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. 

Direct gebruik maken van de tool? Klik dan op de link www.privacychecksociaaldomein.nl 

Heeft u naar aanleiding van de privacytool vragen, mail dan naar Wmo@rgadvocaten.nl of bel 058 21 22 444.

Thema's: Zorg en welzijn en Wmo
Advocaten: mr. Eric van der Goot en Anneke Bottema

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Beleidsruimte bij het opleggen van de eigen bijdrage Wmo 2015
    Lees meer
  • Inloopspreekuur familierecht
    Lees meer
  • Tip voor gemeenten: voorkom invorderingsproblemen van dwangsommen
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok