Gratis tool: privacycheck voor het sociaal domein

Privacychecksociaaldomein.nl helpt professionals in enkele stappen afwegen of persoonsgegevens mogen worden verwerkt en/of gedeeld. Handig hulpmiddel voor professionals bij de overheid of in de zorg.

Hoe werkt de  privacytool ?

Ten eerste bepaalt u vanuit welke hoedanigheid u een check wenst uit te voeren. Wie bent u? Bent u een zorgaanbieder of bent u werkzaam namens het college?

Ten tweede maakt u de keuze of u de (bijzondere) persoonsgegevens wenst te verstrekken of te verwerken. Vervolgens maakt u de keuze uit de mogelijkheden die worden voorgelegd en die op uw vraag van toepassing zijn.

Tot slot wordt een antwoord geformuleerd. Dit antwoord bevat onder andere  de vereisten waaraan voldaan moet zijn om tot het verstrekken of verwerken van persoonsgegevens over te kunnen gaan. Het antwoord bevat tevens de wettelijke grondslag in de Wmo 2015.

 De privacytool is vooralsnog beperkt tot de Wmo. Wij breiden deze tool zo snel mogelijk uit, zodat de privacytool ook kan worden gebruikt in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. 

Direct gebruik maken van de tool? Klik dan op de link www.privacychecksociaaldomein.nl 

Heeft u naar aanleiding van de privacytool vragen, mail dan naar Wmo@rgadvocaten.nl of bel 058 21 22 444.

Thema's: Zorg en welzijn en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok