De juridisering van het onderwijs

Een rechter die een schadevergoeding toewijst aan een ouder omdat haar kinderen de klassenfoto hadden gemist vanwege het Suikerfeest. Een rechtszaak vanwege de plaatsing van een leerlinge in groep 3/4 in plaats van groep 4. Deze nieuwsberichten waren aanleiding voor verschillende artikelen in de landelijke dagbladen over de toenemende juridisering van het onderwijs. Onderwijsorganisaties en schooldirecteuren geven aan dat ze in toenemende mate worden geconfronteerd met mondige ouders die een advocaat in de arm nemen of dreigen met een rechtszaak als ze hun zin niet krijgen. Dat lijkt een ongewenste situatie, maar in sommige gevallen is het onvermijdelijk. Als school en ouders het eens kunnen worden zonder dat juridische hulp wordt ingeschakeld is dat natuurlijk het beste. Als dat niet lukt kan een advocaat zowel school als ouders helpen om de problemen op te lossen en zo juist onnodige rechtszaken voorkomen

Ouders
Ouders zijn het niet altijd eens met beslissingen van school. Vooral als daarbij het autoriteitsargument ‘de school beslist’ wordt gebruikt, zonder dat voldoende wordt geluisterd naar (terechte) zorgen van ouders. Bovendien hebben bijvoorbeeld schorsings-  of verwijderingsbesluiten veel invloed op de leerling en het gezin. Dat ouders dergelijke beslissingen niet altijd zomaar accepteren is daarom niet vreemd. En omdat scholen vaak onderdeel zijn van een grotere organisatie, weten ouders niet altijd wie ze dan moeten benaderen. Een advocaat kan daarbij helpen.

Scholen
Scholen worden geconfronteerd met steeds ingewikkelder wetgeving, maar niet elke school heeft mensen in huis die deze wetgeving kunnen doorgronden. Voor sommige beslissingen, bijvoorbeeld met betrekking tot schorsingen, verwijdering of zorgleerlingen, is een zorgvuldige dossiervorming noodzakelijk. Bovendien moet rekening worden gehouden met veel verschillende belangen, die van de school, de individuele leerling en de ouders, maar ook de andere leerlingen en ouders van de school.  Door vroegtijdig een advocaat in te schakelen kan er tijdig een zorgvuldig dossier worden opgebouwd en worden alle benodigde stappen gezet. Bovendien kan de advocaat als relatieve buitenstaander de beslissingen kritisch toetsen.

Zorgvuldige en transparante communicatie
Zoals bij vrijwel alle juridische conflicten is een transparante en zorgvuldige communicatie tussen partijen essentieel. Als het om kinderen gaat spelen emoties bovendien een grote rol, hetgeen de onderlinge communicatie kan bemoeilijken. Wij kunnen zowel ouders als scholen helpen om op een goede manier met elkaar in gesprek te blijven en het belang van de leerling voorop te houden. De inschakeling van een advocaat hoeft dan geen ongewenste juridisering van het onderwijs te zijn, maar het kan juist escalatie en onnodige rechtszaken voorkomen.

Voor een vrijblijvend advies, het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Thema's: Overheid en onderwijs en Onderwijs
Auteurs: mr. Ivo van der Meer en mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Beledigen van je baas in een groepsapp reden voor ontslag op staande voet?
    Lees meer
  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok