Betaaltermijnen begrensd

Op 1 juli 2017 is de wet tot wijzing van boek 6 BW in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen in werking getreden. Als gevolg van de wijziging mogen grote ondernemingen geen betaaltermijnen meer overeenkomen van langer dan 60 dagen wanneer zij handelen als afnemer van een Mkb-bedrijf of zzp-er.

Grote onderneming
De wijziging is van belang voor grote ondernemingen die handelen als afnemer van een Mkb-bedrijf of zzp-er. Er is sprake van een grote onderneming wanneer er is voldaan aan ten minste twee van de volgende criteria:

Wanneer een onderneming niet aan twee van de bovenstaande criteria voldoet, dan is er sprake van een Mkb-bedrijf of een zzp-er.

Maximaal 60 dagen
Wanneer een grote onderneming, als afnemer van een mkb-bedrijf of een zzp-er, na 1 juli 2017 toch nog een betaaltermijn van langer dan 60 dagen overeenkomt dan is die betaaltermijn nietig. Het gevolg daarvan is dat de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen op die overeenkomst van toepassing is (op grond van artikel 6:119a lid 2 BW). Na het verstrijken van 30 dagen is de grote onderneming in dat geval onmiddellijk wettelijke handelsrente verschuldigd.

Op 1 juli 2017 reeds bestaande overeenkomsten
Voor overeenkomsten die op 1 juli 2017 al bestaan geldt dat de wetswijziging pas na een jaar in werking treedt (op 1 juli 2018). Dit geeft ondernemingen de kans om reeds bestaande overeenkomsten aan te passen aan de vernieuwde wetgeving.

Aanspraak maken
Wanneer er sprake is van een vaste handelsrelatie kan het voor een Mkb-bedrijf of zzp-er verstandig zijn om de grote onderneming zo snel mogelijk te wijzen op de nietigheid van de overeengekomen lange betaaltermijn en de gevolgen daarvan. Op die manier krijgt de grote onderneming de kans om binnen dertig dagen te betalen zodat er geen wettelijke handelsrente verschuldigd is. Het Mkb-bedrijf of de zzp-er kan zo bereiken dat er eerder wordt betaald zonder dat de relatie met de grote onderneming wordt beschadigd.

Thema: Ondernemen
Auteur: mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok